Corel-gründer velger heller Linux

Corel-gründer Michael Cowpland trekker seg som toppleder i selskapet for å begynne en ny karriere som Linux-entreprenør.

Britisk-fødte, 57 år gamle Michael Cowpland grunnla den kanadiske programvareleverandøren Corel Corporation i 1985. Fire år seinere ble selskapets mest kjente produkt Corel Draw lansert. Dette tegneprogrammet er stammen i en illustratørsuite som i dag er tilgjengelig for både Windows og Linux.

Cowpland kunngjorde i går at han trekker seg som president og CEO (administrerende direktør). Selv om han holder seg borte fra den daglige driften, fortsetter han som styremedlem og rådgiver. Cowpland eier 10 prosent av aksjene i Corel.

Teknologisjef Derek Burney tar over begge Cowplands lederfunksjoner på interimbasis. James Baillie, en kjent advokat i Toronto, er utpekt som styreformann. Baillie leder en komite som skal revidere styrets sammensetting og gå gjennom Corels overlevelsesplan.

Corel må offentliggjøre sitt kvartalregnskap 23. september. Selskapet er hardt presset finansielt, og en konkurs eller et salg til Adobe eller Sun betraktes som aktuelle muligheter.

Cowplands satsing på Linux har gått på bekostning av markedsføringen og videreutviklingen av hovedproduktene Draw og WordPerfect Office, og har vært kraftig kritisert. Ifølge Reuters var det ikke uventet at Cowpland hopper av for å satse på Linux-oppstartselskaper.

Cowpland etterforskes av myndighetene i Ontario, mistenkt for innsides aksjehandel. I 1997, rett før Corel kunngjorde uventet dårlige regnskapstall, solgte han aksjer for 14 millioner dollar.

Les mer om Corel:


Linux-aksjer i stabilt mageleie
Corel anbefalt å kutte ut Linux
Corel i dyp krise
Konkurs truer Corel
Corel legger ned kontoret i Oslo