Corel Java snegler i vei

Corel har levert sin første beta-versjon av Corel Office for Java. Programpakken, som blant annet inneholder en lett-versjon av WordPerfect, gir automatiske oppdateringer når det kommer nye versjoner. Dessverre er programpakken svært treg.

Corel har levert sin første beta-versjon av Corel Office for Java. Programpakken, som blant annet inneholder en lett-versjon av WordPerfect, gir automatiske oppdateringer når det kommer nye versjoner. Dessverre er programpakken svært treg.

Den nye beta-versjonen har allerede vært tilgjengelig for nedlasting i et par uker, men først nå får man med modulet som gir automatiske oppdateringer via nettet. For oppdateringer behøves så absolutt. Foreløpig er Corel Office for Java full av feil, og selv på kraftige Pentium-maskiner går det svært tregt. Corel unnskylder den manglende funksjonaliteten ved å kalle utgaven en pre-beta og lover å komme med nye utgaver i nær fremtid. Spørsmålet er imidlertid om det er nettleseren og maskinens manglende evne til å kjøre Java som er årsaken til tregheten. Hvis dette er tilfellet vil det være lite til hjelp med nye versjoner av programpakken.

I nyere versjoner av Corel Office har det også vært diskutert hvorvidt programmene i større eller mindre grad skal integreres i Netscape. Produktansvarelig for Netscape i Nocom, Dag Bunæs, ser dette som helt naturlig dersom de to produktene blir avhengig av hverandre.

- Det er også usikkert å uttale seg om disse tingene, men jeg ser det ikke som usannsynlig at Netscape og Corel Office for Java i fremtiden vil bli et totalintegrert produkt, sier Bunæs til digi:data. Han legger til at Java-versjonen av Corel Office til tross for sine barnesykdommer, har en lys fremtid.

-Jeg tror standardtekstmalen i fremtidens tekstbehandling vil være HTML, sier Bunæs, og forteller at kommende versjoner av HTML vil ha nærmest ubegrensede muligheter.Viktigst av alt er jo selvfølgelig at det er plattformuavhengighet, sier Bunæs og forteller hvor praktisk det blir å kunne bruke de samme filene overalt.

Avslutningsvis forteller også Bunæs om lanseringstidspunktene for nyere utgaver av Netscape Communicator.

-Før den endelige versjonen kommer i mars, vil det komme to ny beta-versjoner. Den første kommer i slutten av januar, mens den neste vil komme i slutten av februar, sier Bunæs som inrømmer at Communicator hittil har vært full av feil. Jeg tror man vil oppleve at også produkter som Corel Office for Java vil gå raskere på de nye versjonene, avslutter Bunæs.

Til toppen