Corel kraftig opp i juli

I slutten av juni offentliggjorde Corel svært gode tall for kvartalet fram til 31. mai. De to første ukene i juli har selskapets aksjekurs steget med nærmere femti prosent.

Tallene som Corel la fram for sitt andre kvartal, viste en omsetning på 70,5 millioner amerikanske dollar og et positivt driftsresultat etter skatt på 9,2 millioner dollar. Omsetningen er mer enn ti prosent større enn tilsvarende kvartal i fjor, da driftsresultatet endte på minus 8,3 millioner dollar.

Driftsoverskuddet for andre kvartal var på langt nær stort nok til å bringe første halvår i pluss. Halvårsregnskapet viser et underskudd på nærmere 5,5 millioner dollar.

Corel identifiseres først og fremst med den grafiske pakken CorelDraw. Men tallene for andre kvartal viser at CorelDraw står for bare en tredel av selskapets omsetning. Det dominerende produktet er kontorsuiten WordPerfect som ble omsatt for 43,8 millioner dollar i andre kvartal.

En talsperson for Corel mener stigningen i aksjekurs bare delvis kan tilbakeføres til de gode tallene for andre kvartal. Andre faktorer er at kursen i utgangspunktet var for lav, og at selskapet dessuten nyter godt av det nye fokuset på Linux, der Corel har posisjonert seg de siste månedene.

Analytikere som Wall Street Journal har snakket med, viser til de gode tallene og til gode salgsutsikter siden begge hovedproduktene er nylig oppgradert. De mener Corel ikke vil kunne trekke vesentlige inntekter fra sitt Linux-engasjement før tidligst i neste regnskapsår, og avskriver følgelig Linux som annet enn en mulig psykologisk faktor i kursstigningen.

På egen hånd trekker avisa fram rykter om at Adobe kan tenke seg å overta Corel. Ryktene varer ved, trass i kategoriske dementier fra begge parter. Toppsjef i Corel, Michael Cowpland, sa på kanadisk fjernsyn nylig at Adobe har ingen interesse av Corel siden selskapenes grafikkpakker overlapper hverandre, og fordi Adobe ikke har interesse av å gå inn i markedet for kontorpakker og konkurrere mot Microsoft.