Corel: Større tap enn omsetning

I kvartalet før 30. november tapte det kanadiske programvarehuset Corel Corporation 95 millioner dollar med en omsetning på 44 millioner dollar.

I kvartalet før 30. november tapte det kanadiske programvarehuset Corel Corporation 95 millioner dollar med en omsetning på 44 millioner dollar.

Tre store avskrivningsposter bidrar til det store underskuddet:

  • Distributører har sendt mange programpakker i retur, særlig visse utgaver av Corel WorkPerfect Suite 7. Dette avskrives med 50 millioner dollar.
  • Verdien av visse Java-baserte teknologier reduseres med 28 millioner dollar
  • Lagrene inneholder mye foreldet programvare, særlig usalgbare pakker med gamle versjoner av Corel Draw. Dette avskrives med 12 millioner dollar.

I tillegg kommer gjenkjøp av egne aksjer, oppført med 4,1 millioner dollar.

Corel tar disse avskrivningene nå, i regnskapsårets siste kvartal, slik at neste års regnskap kan se så pent ut som mulig. Dette siste kvartalet var det tredje strake med tap. Kvartalet før 31. august ga et tap på 31,4 millioner dollar med en omsetning på 55,8 millioner dollar. I 1995 var Corel det store programvarehuset med størst overskudd i forhold til omsetning.

Det avsluttende kvartalet i forrige regnskapsår ga et overskudd på 6,5 millioner dollar med en omsetning på 125 millioner dollar.

Det understrekes at de oppgitte tallene er midlertidige. De endelige kvartalstallene offentliggjøres først 13. januar 1998.

Ifølge Wall Street Journal karakteriserte Corels toppjef Michael Cowpland 1997 som et vanskelig overgangsår. På Nasdaq-børsen falt Corels aksjekurs med over 12 prosent til 1,75 dollar.

Ifølge Cnet uttalte ledelsen i Corel på en pressekonferanse at selskapet har tro på at Java-satsingen vil gi gode resultater i årene som kommer. Corel har hittil vært svært opptatt av hjemmemarkedet, men har i likhet med mange av konkurrentene, funnet at bedriftsmarkedet gir større fortjeneste. Blant de første produktene i en ny Corel Enterprise er Corel Resero, et online verktøy for innhenting og analyse av bedriftsdata.

Andre sentrale produkter for Corel er en NC-serie, altså maskinvare; Remagen, programvare som lover å gjøre det mulig å kjøre all slags Windows-applikasjoner fra en NC; og Alta, en ny Java-basert kontorsuite.

Corel sa ellers at Corel Draw 8 har blitt godt mottatt i markedet.

Til toppen