Corporater skal gi bedre styring i Vegvesenet

Balansert målstyring i Statens vegvesen skal skje med en Corporater-løsning fra Component Software.

Balansert målstyring i Statens vegvesen skal skje med en Corporater-løsning fra Component Software.

I 2002 bestemte ledelsen i Statens vegvesen å forbedre styringssystemet i organisasjonen. Valget falt på metoden kjent som balansert målstyring ("balanced scorecard"). I 2003 arbeidet man med strategi, visjon og verdier, og med måleindikatorer. I dag ble det klart at implementeringen skal gjøres av Component Software, med det norske produktet Corporater, etter en anbudsforespørsel i fjor høst.

Ifølge Per Ove Nydal som leder IT-implementeringen i Statens vegvesen, valgte man Corporator fordi den kombinerer enkelhet og forståelig brukergrensesnitt med all nødvendig funksjonalitet.

– Brukerne av dette systemet vil være ledere med varierende IT-teknisk forståelse, så det er svært viktig at systemet er intuitivt, da vi ikke ønsker å bruke masse tid og krefter på opplæring og veiledning, sier Nydal.

Ifølge kravspesifikasjonen skal løsningen gi gode visuelle fremstillinger av oppnådde resultater, forenkle rapportering og innsamling av resultater, og forenkle og systematisere automatisk datafangst fra Statens vegvesens systemer.

Brukerne er blant annet ledelsen ved de mange distriktsvegkontorene.

Statens vegvesen har ikke gjennomført utførlige lønnsomhetsbetraktninger, men antar at investeringen i Corporater vil betale seg i løpet av ett eller to år.

Corporater ble etablert i Stavanger i 2000, og har fått et solid gjennomslag for sine verktøy for beslutningsstøtte. I tillegg til Component Software, har det partneravtaler med Accenture, Deloitte & Touch, Delta Partners, Ergo Solutions, Integrate, KPMG, Rogalandsforskning og Sintef. Blant de 17 kundene er Bergen kommune, Dolphin, Eterra, Stolt Offshore og Trondheim Energiverk.

Til toppen