Cray dumpet til oppstartselskap for 21,5 millioner dollar

Superdatamaskinleverandøren framfor alle, Cray, er solgt til ukjente Tera Computer for 21,5 millioner dollar. I 1996 kjøpte SGI Cray for 740 millioner dollar.

Superdatamaskinleverandøren framfor alle, Cray, er solgt til ukjente Tera Computer for 21,5 millioner dollar. I 1996 kjøpte SGI Cray for 740 millioner dollar.

På grunn av økonomiske problemer, bestemte SGI (tidligere kjent som Silicon Graphics) i august i fjor at Cray måtte selges. 2. mars i år ble det kjent at SGI har avtalt å selge Cray til Tera Computer. Selve salgssummen på 21,5 millioner dollar, hvorav 15 millioner i likvider og resten i verdipapirer, ble kjent fredag ettermiddag amerikansk tid.

Tera ble startet i 1995 med forskningspenger over det amerikanske forsvarsbudsjettet, gjennom DARPA-programmet. Siden er det utstedt flere emisjoner, og Tera har kommet seg på Nasdaq-børsen. Selskapets samlede omsetning de siste fem årene er 4,2 millioner dollar, hvorav halvparten i 1999. Det kumulerte underskuddet fram til siste årsskifte er 97,1 millioner dollar. Samlet har Tera mottatt 19,4 millioner dollar i offentlige forskningsbevilgninger. Tera kan vise til én kunde: San Diego Supercomputer Center (SDSC). Ved månedsskiftet februar-mars hadde Tera nettopp utstedt en ny emisjon og hadde 35,9 millioner dollar på bok.

Det som får investorer og amerikanske myndigheter til å tro at Tera er liv laga, er selskapets nye patenterte maskinarkitektur, kalt MTA for Multithreaded Architecture. MTA skal ha løst alle hindringer som hittil har gjort det vanskelig å effektivt utnytte parallellprosessering på mange prosessorer. Dessuten skal MTA kreve minimale endringer av applikasjoners kode før kjøring. Dette gjelder spesielt kode beregnet på vektorprosesserende Cray-maskiner. Egen programvare fra Tera oversetter disse applikasjonene automatisk slik at de kan kjøres på MTA. Tera mener derfor at MTA utgjør den "neste bølgen" innen superdatamaskinteknologi.

MTA er i stand til å holde alle prosessorene i et system opptatt på full tid ved å støtte opptil 128 atskilte tråder per prosessor. Når en tråd er ferdig behandlet, går prosessoren straks over til den neste. Tråder kan komme fra helt atskilte programmer eller fra ett og samme program. Andre kjennetegn ved MTA er skalerbart delt minne, et internt nettverk med høy båndbredde mellom alle komponentene, og avanserte kompilatorer. Operativsystemet er døpt MTX, og beskrives som en tilrettelagt utgave av Unix.

MTA-maskinen som er installert i San Diego er nylig oppgradert til åtte prosessorer, og er under oppgradering til 16 prosessorer. MTA er foreløpig begrenset til 256 prosessorer. En utvidelse i nærmeste framtid vil øke det teoretiske taket til mange tusen prosessorer.

Tera mener MTA ikke bare egner seg for tradisjonelle supermaskinoppgaver innen simulering, beregninger og grafikk, men at arkitekturen også passer til typiske e-handelsoppgaver som transaksjonsprosessering med tusener av samtidige brukere, og datavarehus. Tera tror MTA-arkitekturen vil gi deres maskiner den samme ytelsesmessige overlegenheten i forhold til konkurrentene som Cray hadde når de var på topp.

Ved årsskiftet hadde Tera 123 ansatte. Når overtakelsen av Cray er sluttført, etter planen innen utgangen av april, vil det forente selskapet døpes Cray Inc. Det vil ha en årlig omsetning på over 200 millioner dollar, om lag 900 ansatte, en installert base på over 600 maskiner, og årlige utgifter til forskning og utvikling på 50 millioner dollar. Tera håper at overtakelsen vil sette fart i kommersialiseringen av MTA-maskiner. Samtidig forsikrer Tera at det nye forente selskapet vil fortsette å investere i Crays vektorprosesseringsteknologi, og særlig neste generasjonsmaskinen Cray SV2 som skal leveres for første gang i 2002.

Ifølge IDC vil markedet for superdatakraft vokse fra om lag fem milliarder dollar i 2000 til 7,5 milliarder i 2003.

Store mengder bakgrunnsmateriale er tilgjengelig fra nettstedet til Tera Computer Company.

Les mer om superdatamaskiner:


CERN valgte norske Tech for avansert Linux-klynge
IBM skal løse livets gåte
Verden kraftigste Linux-system
Polarinstituttet inn i Tungregnesenteret i Tromsø
Superdatamaskin for skrivebordet

Til toppen