Cray-ytelse på hyllevare

Under LinuxWorld-messen begynnelsen av mars bygde IBM et klyngesystem basert på standard Netfinity-servere og Linux. Systemet skal ha like høy grafikkberegningsytelse som en Cray-maskin som koster nesten 37 ganger så mye.

Under LinuxWorld-messen begynnelsen av mars bygde IBM et klyngesystem basert på standard Netfinity-servere og Linux. Systemet skal ha like høy grafikkberegningsytelse som en Cray-maskin som koster nesten 37 ganger så mye.

Under LinuxWorld-messen i forrige uke satte teknikere fra IBM sammen et klyngesystem basert på Linux og Intels Pentium II Xeon-prosessorer.

Den Intel-baserte serveren IBM Netfinity 5500.
Den Intel-baserte serveren IBM Netfinity 5500.

Maskinvaren besto av 17 av IBMs Netfinity-servere med til sammen 36 Pentium II Xeon-brikker. Programvaren, RedHat Linux, ble kjøpt inn hos en bokhandel dagen før demonstrasjonen skulle gjøres. Et av målene med demonstrasjonen var å vise at man ved å ta et Linux-produkt man kan få tak i nær sagt i alle større bokhandlere, kan lage et svært interessant klyngesystem.

De 17 serverne var koblet sammen via et 100 MB Ethernet-nettverk og en hub.

Ytelsen til systemet ble målt ved hjelp av en grafikkgenereringsapplikasjon som heter PoVRay Benchmark. Applikasjonen er ment å fungere som en veileder nå det gjelder den relative matematiske ytelsen til lang rekke brikker, systemer og kompilatorer.

PovRay-utgaver finnes til blant annet Linux, Windows, Dos, Amiga, SunOS og MacOS.

PovRay utfører sporing av lysstråler (ray tracing) i bilder som kan settes inn i en film av typen Toy Story eller Antz, for deretter å bli gjenskapt slik at alle skygger og lysstråler i filmen opptrer slik de skal relativt til dette bildet.

Ifølge InfoWorld Electric er dette en stor beregningsjobb. For ti år siden ville det tatt en VAX-minimaskin fra Digital mellom ti og femten minutter å utføre denne jobben. Dagens rekord innehas av en Cray T3t-900-AC64-maskin og er på tre sekunder. Men det viste seg under demonstrasjonen at IBMs Linux-baserte klyngesystem greide jobben på like kort tid som Cray-maskinen.

Imponerende, ikke minst når man sammenlikner prisen på de to systemene. Mens Cray-maskinen koster 5,5 millioner dollar, var prisen for IBMs system omtrent 150.000 dollar. Dette inkluderer kjøpet av boken Linux Unleashed som inneholdt RedHat Linux. Hadde IBM i stedet lastet RedHat ned fra Internett, hadde prisen blitt noen titalls dollar lavere.

Til toppen