Crest vil bygge europeisk PC-gigant etter modell av amazon.com

Nyetablerte Crest Computer vil bli blant de fem største PC-leverandører i Europa i 2003, uten å eie annet enn salg og markedsføringsressurser, et solid logistikksystem og en web-adresse. All annen kapasitet, inkludert OEM-produksjon av PC-er, leies inn eksternt. Bak satsingen står veteraner fra Santech (nå CHS).

Nyetablerte Crest Computer vil bli blant de fem største PC-leverandører i Europa i 2003, uten å eie annet enn salg og markedsføringsressurser, et solid logistikksystem og en web-adresse. All annen kapasitet, inkludert OEM-produksjon av PC-er, leies inn eksternt. Bak satsingen står veteraner fra Santech (nå CHS).

Crest Computer låner dermed deler av forretningsmodellen som den opprinnelige bokhandelen amazon.com var de første til å ta i bruk: En butikk uten varelagre og et hundre prosent basert på underleverandører.

Bak Crest Computer står en gjeng veteraner fra norsk og europeisk IT-bransje. Konsernsjef blir Terje Andre Width, som de siste årene har jobbet med forretningsutvikling for Dell Europa, og før det har fartstid fra Santech-systemet. Norsk adm dir blir Tore Løveid Nilsen, som kommer fra stilling som salgsdirektør hos CHS Electronics. Styreformann blir Tomm Heibø, tidligere adm dir i Santech Sverige.

Selskapet skal bygge opp en produksjonskapasitet gjennom partnere. Første partner er Scribona i Sverige, som har en OEM-produksjon med en kapasitet på opptil 200.000 PC-er i året. Crests oppgave blir å stå for salg- og markedsføring, og håndtere salgskjeden og stå for logistikk. Ingen produkter produseres før ordren er mottatt, og Crest skal konkurrere på pris ved å gi mellomstore bedrifter de samme fordeler og rabatter som kun kommer de største kundene til gode i dag.

- I dag får bare de største kundene nyte godt av det som kalles "forward pricing", sier Tomm Heibø. - Vi vil gi alle våre kunder fordelen som ligger i at kunden får pris som reflekterer prisfallet i perioden fra varen er bestilt til den leveres.

Målgruppen for Crest er mellomstore og store bedrifter. Hjemmemarkedet og småbedrifter ønsker de å holde seg langt unna.

Crest har ambisiøse vekstplaner. Pr i dag er de etablert i Norge, Sverige og Danmark. I løpet av et år skal de inn i UK og Finland, og i løpet av ytterligere et år skal Benelux tas. Selskapet sikter mot å være blant de fem største i det europeiske markedet i løpet av 2003.

- Vi regner med å selge 6.000 PC-er i år, sier Terje Width til digi.no.

Budsjettet for kun Norge, Sverige og Danmark skisserer en omsetning på 72 millioner i 1999. Dette mer enn femdobles neste år, til 360 millioner. Deretter vokser det til 620 millioner i 2001 og 1,2 milliarder i 2002.

Til toppen