CRM AS kan miste varemerket

Konsulentselskapet CRM AS har gått hen og registrert moteforkortelsen CRM - i fullversjon "Customer Relationship Management" - som varemerke. Men det er mange som driver med CRM i Norge og verden forøvrig, og selskapet kan miste navnebeskyttelsen hvis noen av disse klager.

Konsulentselskapet CRM AS har gått hen og registrert moteforkortelsen CRM - i fullversjon "Customer Relationship Management" - som varemerke. Men det er mange som driver med CRM i Norge og verden forøvrig, og selskapet kan miste navnebeskyttelsen hvis noen av disse klager.

- Hvis CRM er en vanlig engelsk forkortelse for tjenesten kundebehandling, så kan det være uregistrerbart, sier seksjonsleder i Patentstyret Debbie Rønning til digi.no.

CRM er registrert som ordmerke tilhørende CRM AS fra 21. februar, ifølge Styret for det industrielle rettsvern, som Patentstyret egentlig heter.

De som eventuelt er uenige i registreringen må ta kontakt med Patentstyret innen to måneder og vise dokumentasjon på at CRM, Customer Relationship Management, er en såkalt generisk term. Denne to-månedersperioden er vanlig innsigelsesfrist for den eller de som måtte ha noe å si på registreringen, sier Rønning.

Daglig leder i CRM AS tar det helt med ro:

- Vi har registrert det og nå får markedet vurdere om vi får det, iløpet av innsigelsesfristen. Vi stiller oss helt åpne til det og har ikke noe problem med eventuelle innsigelser, sier Alf Marcus Wiegaard til digi.no.

Wiegaard mener CRM AS skiller seg fra andre aktører i bransjen gjennom hvordan de profilerer sine tjenester:

- Vi mener at CRM er mer enn den teknologiske løsningen, de fleste ser bare den tekniske overbygningen. Vi mener vi er det beste konsulentfirmaet for CRM, og vi dekker hele verdikjeden for det begrepet står for. Derfor er det naturlig for oss å kalle oss nettopp det, sier han til digi.no.

Wiegaard ser overhodet ikke for seg at CRM AS vil dra andre CRM-aktører som IBM, Oracle eller Siebel for retten for å forsvare forkortelsen.

Det ekspansive norske CRM-selskapet Million Handshakes ser heller ikke for seg så mye forandringer etter at CRM er blitt et varemerke:

- Det blir jo interessant å se hva dette selskapet skal gjøre overfor andre aktører som bruker termen CRM. Jeg skjønner ikke helt hvorfor noen vil patentere et slikt 'hypet' begrep. Det kommer iallfall ikke til å ha noen innvirkning på vår markedsføring av våre tjenester, sier administrerende direktør Yngve Andre Dahle til digi.no.

Varemerkeloven § 13 første ledd sier følgende:

" Varemerke som skal registreres, må være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Merket må således ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen. Dog skal det ved avgjørelsen av om et varemerke har karakteren av særmerke tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk."

Til toppen