CRM-selskap møter voksende marked

CRM-selskapet Vega SMB opplevde en god utvikling i 2003.

CRM-selskapet Vega SMB opplevde en god utvikling i 2003.

Vega SMB ble fisjonert ut av Software Innovation i 2002 og ser for seg et voksende marked for CRM produkter, merkantilt og produktmessig.

Selskapet hadde i fjor en totalomsetning på 7.75 millioner kroner og et driftsresultat (EBIT) på 795.000 kroner. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 2.1 millioner kroner for 2003.

Vega lanserer i disse dager flere tilleggsprodukter til kjerneproduktet Vega SMB SmartWare. Dette er blant annet standardiserte integrasjonsverktøy mot økonomisystemer og øvrig SQL basert virkomshetskritisk programvare.

Vega som ble etablert i 1987 har mye av æren for at CRM – customer relationship management - ble etablert i Norge på 80 og 90 tallet. I tidsrommet 1997 til 2002 var selskapet en del av Software Innovation. I dag står Vega SMB på egne ben og systemet betjener flere tusen brukere innenfor en rekke ulike bransjer.

Selskapet jobber med nyansettelser og forventer en omsetningsvekst for dette året og målsettingen er en resultatgrad på 10 prosent. Vega SMB er i hovedsak eid av de ansatte.

Til toppen