CSC fullfører overtakelsen av Scandinavian IT-group

IT-virksomheten til flyselskapet SAS, med 1100 ansatte, er overført til outsourcinggiganten CSC.

IT-virksomheten til flyselskapet SAS, med 1100 ansatte, er overført til outsourcinggiganten CSC.

I tråd med avtalen underskrevet 18. desember i fjor, har den amerikanske outsourcinggiganten CSC (Computer Sciences Corporation) overtatt IT-avdelingen Scandinavian IT-group (SIG) fra flyselskapet SAS, og døpt det om til CSC Airlines Solutions.

Ved årsskiftet hadde SIG til sammen 1100 ansatte i de tre landene Norge, Sverige og Danmark, mens CSC telte i underkant av 3000 årsverk i de samme landene. I Norge dreier det seg om henholdsvis 100 ansatte fra SIG og 400 fra CSC Solutions Norge.

CSC har til hensikt å satse på å tilby flyindustrien en lang rekke IT-tjenester med utgangspunkt i CSC Airlines Solutions, innen utvikling, forvaltning og drift av IT-systemer. Produktporteføljen inneholder blant annet systemer for booking og billettreservasjon, selvbetjeningsfunksjoner, ressursoptimalisering, "revenue management" og lufthavnsadministrasjon.

I de norske avdelingene av CSC og SIG er ledelsen delvis omorganisert. Morten Søgård går over fra å være administrerende direktør i CSC Norge, til å bli leder for CSCs nordiske satsning på luftfartsrelatert virksomhet, med det overordnede ansvaret for at SIG integreres med CSCs øvrige virksomhet.

Per Kristian Nauste går fra stillingen som direktør i SIG, der han hadde ansvar for all virksomhet knyttet til rådgivning, utvikling og forvaltning, og blir ny toppsjef i CSC Solutions Norge.

CSC har 92.000 ansatte og en årsomsetning over 11 milliarder dollar. CSC Solutions Norge har en årsomsetning på 464 millioner kroner.

Til toppen