CSC vant IT-driftsavtalen med KLP

Verdien anslås til et tresifret millionbeløp over fem år.

CSC Norge-sjef Gisle Eckhoff (th) vant den store IT-avtalen til Rune Mæland konserdirektør IT i KLP.
CSC Norge-sjef Gisle Eckhoff (th) vant den store IT-avtalen til Rune Mæland konserdirektør IT i KLP.

Verdien anslås til et tresifret millionbeløp over fem år.

Forsikringsselskapet KLP har lagt ut sin IT-drift på anbud. Flere store IT-selskaper konkurrerte, og CSC – Computer Sciences Corporation – fikk tilslaget. I tillegg til en anslått verdi på et tresifret millionbeløp over fem år, kommer leveranser av tilleggstjenester og prosjekter.

– Vi gjennomførte en meget omfattende og åpen anbudskonkurranse. Flere leverandører leverte gode tilbud og vi landet til slutt på CSC, som en av våre hovedleverandører på drift, sier Rune Mæland, konserndirektør for IT i KLP, i en pressemelding.

KLP har en forvaltningskapital på 260 milliarder kroner. De leverer tjenestepensjon til kommuner, fylker, helseforetak og helsebedrifter. De satser også nå på personmarkedet, med bank, skadeforsikring og spareprodukter. Selskapet har fra før en rammeavtale med CSC for å utvikle og forvalte løsninger for liv og pensjon.

CSC Norge-sjef Gisle Eckhoff (th) vant den store IT-avtalen til Rune Mæland konserdirektør IT i KLP.
CSC Norge-sjef Gisle Eckhoff (th) vant den store IT-avtalen til Rune Mæland konserdirektør IT i KLP.

– Store deler av leveransen vil overvåkes fra CSCs offshore-senter i India. Dette er en meget effektiv og god måte å følge opp server- og stormaskinmiljøer som dette på. Avtalen med KLP består dermed av kombinerte leveranseressurser fra CSCs norske, nordiske og indiske kompetansesentre, sier Gisle Eckhoff, administrerende direktør i CSC Norge.

CSC har 92 000 ansatte og en årsomsetning på 16 milliarder dollar. CSC Norge har 400 medarbeidere fordelt på Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

    Les også:

Til toppen