CSN lanserer verktøy for bedriftsportaler

CSN er blitt nordisk hoveddistributør for Viador E-Portal Suite, et verktøy for rask bygging og drift av portaler til sikker formidling i sanntid av personlig tilrettelagt informasjon fra ulike kilder.

CSN er blitt nordisk hoveddistributør for Viador E-Portal Suite, et verktøy for rask bygging og drift av portaler til sikker formidling i sanntid av personlig tilrettelagt informasjon fra ulike kilder.

Component Software Nordic (CSN) leverer komponenter og verktøy til avanserte bedriftsapplikasjoner og er kjent som en av de mest betydningsfulle og raskest voksende stjernene på den skandinaviske programvarehimmelen. En av grunnene til valget av Viador, i tillegg til verktøyets grunnleggende meritter, er den tette integreringen med verktøy som CSN allerede satser på, blant annet Business Objects.

Kathrine Jürgensen er en av fire medarbeidere i CSN som er grundig skolert i E-Portal Suite ved Viadors hovedkvarter utenfor San Francisco. Hun har med seg lederen for Viadors Europa-kontor, sveitseren Charles Fraefel.


- Jeg vil gjerne begynne med å presisere begrepet "enterprise portal" eller bedriftsportal, åpner Fraefel. - En bedriftsportal integrerer tilgangen til alt bedriften ønsker å formidle av informasjonskilder til sine medarbeidere, partnere eller kunder. Den skal kunne legges til rette både for spesifikke formål og for individuelle ønsker og behov. Du må skille mellom den virkelige bedriftsportalen og applikasjoner som inngår i den, for eksempel spesialiserte portaler for beslutningsstøtte ("business intelligence") eller startsiden på et intranett.

En typisk bedriftsportal må samle informasjon fra en rekke svært ulike kilder. Fraefel nevner interne databaser, intern gruppevare som Lotus Notes, spesialiserte portaler for blant annet beslutningsstøtte, ulike forretnings- og økonomisystemer samt dokumenter i varierte formater, i tillegg til intranett og eksterne nettsteder.

- Bedriftsportaler gjelder spesifikke formål for organisasjonen internt ("B2E" for "business to employees") eller for samarbeid mellom partnere ("B2B" for "business to business"). For oss er "B2C" ("business to consumer") foreløpig uinteressant.

Produktet som Viador tilbyr - og som Component Software Nordic nå lanserer i Norge - er E-Portal Suite. Fraefel beskriver det som et verktøy for å samle informasjon og andre applikasjoner, og som et rammeverk for en informasjonsformidlende infrastruktur i sanntid.

- Bedriftsportaler kan gjerne snekres fra grunnen av. Men det er hensiktsmessig å bruke et egnet verktøy, fordi arbeidet går raskere, sikrere og mer systematisk, og løsningen på en rekke typiske og ikketrivielle problemer er innebygget. Et annet moment gjelder vedlikehold. Erfaringen er at selvsnekrede portaler krever store ressurser for å holde tritt med for eksempel endringer på kildesiden. Selv små endringer kan kreve mye omprogrammering. Med et strukturert verktøy kan du håndtere slikt mer oversiktlig og systematisk.

Jürgensen trekker fram sikkerheten som en viktig grunn til å gå veien om et eget portalsverktøy.

- E-Portal Suite tilbyr løsninger for sikker formidling, pålogging og autentisering, sier hun. - Når du logger deg på og systemet godtar at du er den du gir deg ut for å være, er alle ressurser umiddelbart tilgjengelige gjennom portalen med det personlige oppsettet du selv har lagt inn, uavhengig av hvor du er i verden.

Fraefel forteller at noe av opphavet til denne formen for portalverktøy, kan føres tilbake til krav fra aksjemeklerhuset Charles Schwab.

- Det var blant de første til å reise et krav om sikker formidling av personlig tilrettelagt informasjon fra ulike kilder i sanntid.

Fraefel og Jürgensen advarer at upresis bruk av betegnelsen "bedriftsportal" kan føre til misforståelser med hensyn til hvem som er Viadors konkurrenter.

- BusinessObjects leverer løsninger som kan integreres av E-Portal. Vi oppfatter dem som partner, ikke som konkurrent. Det samme gjelder Autonomy og BEA, selv om det der også er noe overlapping, sier Fraefel.

Jürgensen nevner at det nylig er åpnet et nettsted som er spesialisert på å fremme utviklingen av programmeringsgrensesnitt mellom E-Portal og et økende antall leverandører med produkter som kan integreres i det Viador lager.

Viadors imponerende liste over store kunder - 3Com, Amazon.com, Charles Schwab, Internal Revenue Service (USAs skattedirektorat), IBM, JPMorgan, Sun, Xerox med flere - leder naturlig til spørsmålet om dette er noe for andre enn de største norske bedriftene.

- Brukt som internt tilbud til egne ansatte, krever nok en E-Portal-basert bedriftsportal opp mot 200 til 300 brukere for å forsvare investeringen, mener Jürgensen. - Når det gjelder bedrift-til-bedrift-portaler er kundebasen det avgjørende kriteriet. Kan du bygge forretningen din på tett kontakt med 100 til 200 eksterne brukere, spiller det ingen rolle hvor få ansatte du har, og E-Portal kan være et absolutt hensiktsmessig verktøy for å bygge en løsning.

Selv om den offisielle lanseringen var i går, har CSN vist verktøyet til enkelte kunder. Blant annet skal Oslo Børs ha vist interesse for å se nærmere på produktet. E-Portal er også presentert for Vindfang-alliansen der CSN deltar med blant andre Merkantildata og Software Innovation.

Viadors vanlige framgangsmåte overfor en kunde i startfasen, ifølge Fraefel, er å få i gang en fullt ut funksjonell prototype i løpet av en ukes tid. Derfra kan innhold, funksjonalitet og grensesnitt finpusses.

E-Portal Suite er i sin helhet programmert i server-basert Java. Kommunikasjon mot klienten går i html og Javascript, bortsett fra beslutningsstøttekomponenter som er realisert som Java applets.

Les mer om Component Software (CSN):
Component Software overtar svenske Agenda
Vindfang: Merkantildata går inn i ny allianse
Nødvendig klister for all e-handel
Endelig litt næringsvett på WAP
Endelig litt intelligens til kommunenorge
IT-gründere synes APs ja til Fred Olsen er uinteressant
Business Objects: Lønnsomt å levere intelligens
Sovende data kan lamme et datavarehus

Til toppen