Abonner
UTVIKLING

CSS-utvidelse skal gjøre det mye enklere å få til «masonry layout» på weben

Aktiveres med bare én kodelinje.

Pinterest er kjent for å bruke «masonry layout» i visningen av bilder i ulike størrelser. Den horisontale avstanden mellom bildene er omtrent den samme hele veien.
Pinterest er kjent for å bruke «masonry layout» i visningen av bilder i ulike størrelser. Den horisontale avstanden mellom bildene er omtrent den samme hele veien. Skjermbilde: Digi.no

«Masonry layout» er en utforming som er også populær å bruke i apper og på weben, ikke minst der hvor man ønsker å vise bildesamlinger hvor bildene har varierende høyde-/breddeforhold. For å få det til å se jevnt ut, brukes gjerne faste kolonner som fylles opp nedenfra, samtidig som den horisontale avstanden mellom hvert av bildene er fast. Det er altså ingen faste rader i en slik layout.