CUL, BTW FOMCL

Eller på bedre norsk: Ser deg senere, - forresten ler jeg så jeg ramler av stolen. Det er sånn folk sier til hverandre i dag, og nå vokser inntektene til mobiloperatørene som følge av meningsutvekslingene.

Eller på bedre norsk: Ser deg senere, - forresten ler jeg så jeg ramler av stolen. Det er sånn folk sier til hverandre i dag, og nå vokser inntektene til mobiloperatørene som følge av meningsutvekslingene.

Bruken av tekstmeldinger er femdoblet sammenliknet med samme periode i fjor. Det er fingernemme ungdommer som først og fremst står for trafikken, og nå har de etablert et nytt stammespråk, ifølge NetCom.

De aller ivrigste brukerne sender opptil hundre meldinger om dagen. Tekstmeldinger tar noe tid å skrive inn, og bruken av forkortelser er derfor utbredt. "Jeg ringer deg" skrives for eksempel "I CALL U" og "Kan du gjøre det for meg?" blir "CAN U DO IT 4 ME?". CUL betyr "see you later" og hvis noe er virkelig morsomt vil svaret kanskje være "FOMCL!" som står for "Falling Off My Chair Laughing!".

Tekstmeldinger er ifølge selskapet svært populært fordi det er en rask og billig måte å formidle beskjeder på. Forkortelsene er en befriende måte å redusere tastetrykkingen på, kodene gjør det mer spennende å kommunisere og tolke hverandre , og i vennegjenger etableres det unike koder som knytter enda tettere bånd.

- Etter vår mening er de unge i ferd med å gi oss et forvarsel om morgendagens bruk av mobiltelefoner, og NetCom legger derfor store ressurser i å tilrettelegge tjenester for denne kundegruppen, sier informasjonssjef Guri Wormdahl.

Det kan se ut som ungdom er i ferd med å etablere sitt eget stammespråk. Voksne vil måtte bruke tid på å sette seg inn i disse kodene, og en standard forkortelse kan i såfall fort dukke opp; PRW - Parents are Watching!

Eksempler på de mest brukte forkortelsene kan være:

ASAP - As soon as possible

BBL - Be back later

HAND - Have a nice day

4E - For ever

JIC - Just in case

Til toppen