Customax mot konkurs

Det norske dataselskapet Customax, med Terje Christoffersen (bildet) som styreformann, er på konkursens rand. Selskapets bankforbindelse har snudd ryggen til selskapet, og emisjonen vil ikke bli gjennomført.

Det norske dataselskapet Customax, med Terje Christoffersen (bildet) som styreformann, er på konkursens rand. Selskapets bankforbindelse har snudd ryggen til selskapet, og emisjonen vil ikke bli gjennomført.

Det norske, børsnoterte dataselskapet Customax ASA kom i dag med en børsmelding etter at handel i aksjen har vært stoppet.

Den kjedelige meldingen fra selskapet er at styret kommer til å begjære oppbud, hvilket innebærer konkursbehandling.

Selskapet har i lang tid slitt med stadig rødere bunnlinje. En emisjon på 40 millioner kroner skulle få hjulene til å gå rundt, men denne blir ikke gjennomført, opplyser selskapet i børsmeldingen. Bankforbindelsen til selskapet har trukket sin brofinansiering, som skulle holde selskapet flytende til emisjonen var på plass.

Customax la ned sin satsing på ASP tidligere i år grunnet store tap. Selskapet håpet på at dette skulle holde skuta flytende en stund til.


digitoday har ikke lykkes å få en kommentar til situasjonen i Customax fra administrerende direktør Ole Chr. Iversen eller styreformann Terje Christoffersen.
Til toppen