Customax skal raide seg stor

I løpet av året regner Customax Scandinavia med å firedoble sin omsetning, takket være siste halvårs oppkjøpsraid mot leverandører av ADB- og salgsstøttesystemer. Selskapet blir Merkantildatas tøffeste motstander på Concorde i Norge.

I løpet av året regner Customax Scandinavia med å firedoble sin omsetning, takket være siste halvårs oppkjøpsraid mot leverandører av ADB- og salgsstøttesystemer. Selskapet blir Merkantildatas tøffeste motstander på Concorde i Norge.

Fra å fokusere på sitt egenutviklede salgsstøtteprodukt, har Customax Scandinavia, kjøpt og startet opp en rekke mindre selskaper i løpet av siste halvår. Først ut var Janna Systems Norge - selskapet som i april i 1997 utbasunerte ambisjoner om å ta 20 prosent markedsandel på salgsstøtteprogramvare i løpet av ett år. Det gikk ikke og allerede i oktober i fjor ble Janna kjøpt opp av Customax som skal bruke Jannas kanadiske programvaren til å betjene nedre del av markedet for salgstøttesystemer.

ADB-aktivitetene i Customax var fram til 1998 begrenset i omfang, og selskapets eierandel på 49 prosent i den svenske Concorde XAL-forhandleren Primecorde var et unntak. I begynnelsen av januar i år ble satsingen på Concorde trappet opp, og Customax fusjonerte inn den norske Concorde-forhandleren Connor AS, (Customax har også 50 prosent av Connor Benelux i Nederland) og startet opp Caliber Solutions i USA. Sistnevnte skal jobbe med å introdusere Concorde XAL-etterfølgeren - Axapta på det amerikanske markedet, og selskapet har allerede gjennomført to pilot-installsjoner.

Drammensfirmaet og Concorde-forhandleren Unic Professional ble fusjonert inn i april iår, men det største - og mest kjente - oppkjøpet siste halvår er overtakelsen av ADB-delen av Cinet, som ble skrevet under så sent som tirsdag. Cinets ADB-avdeling har femti ansatte og forventes å omsette for 50 millioner kroner i 1998.

I tillegg til ADB-virksomhetene er Customax i ferd med å kjøpe opp Sako AS som leverer konsulenttjenester på tele, data og kritiske systemer. Sako forventer en omsetning på 20 millioner kroner i 1998.

Customax vil ikke ut med prisen på de ulike selskapene, men digi.no har indikasjoner på at det totalt sett dreier seg om i overkant av 100 millioner kroner. Eksempelvis måtte Customax gjennomføre en rettet emisjon/utstede konvertibelt lån på rundt 30 millioner kroner for å finansiere oppkjøpet av Cinet ADB.

Ikke bare har kassabeholdningen krympet kraftig den siste tiden, men også andre faktorer gjør at Customax nå vurderer å stoppe oppkjøpsfesten - for en stund.

- Vi trenger å bli ferdig med reorganiseringen av det nye selskapet, og det er ikke planer om flere oppkjøp på en stund, sier administrerende direktør i Customax Scandinavia, Terje K. Johansen til digi.no. Han forklarer at selskapet nå har posisjonert seg sterkt på Concorde-produktene - men har valgt en litt annen innfallsvinkel enn storebror Merkantildata

- Vi har utviklet en rekke skreddersydde bransjetilpassede moduler av Concorde, og har ikke ambisjoner om å levere løsninger til alle. Vi kan dekke omkring 70 prosent av kundemassen, sier Johansen, som foreløpig ikke har planer om å børsnotere den ekspansive virksomheten. Dersom tilbudet er fett nok ser imidlertid ikke Johansen bort fra at Customax kan bli kjøpt opp av konkurrerende virksomheter som for eksempel Merkantildata.

- Ingenting er hellig, avslutter Johansen.

For dem med feit lommebok kan digi.no opplyse om at interesserte trolig må bla opp med minst 200 millioner kroner til Norgesinvestor (20-21 %), Fours Seasons Venture (10-11%), Terje K.Johansen (9%) og øvrige ansatte. (resten)

Til toppen