D-dag for DT

Som verdens første av gigantene i telekom--bransjen lanserer Deutsche Telekom i dag en prøvetjeneste på Internett-telefoni.

Som verdens første av gigantene i telekom--bransjen lanserer Deutsche Telekom i dag en prøvetjeneste på Internett-telefoni.

Hele bransjen ser på når Deutsche Telekom (DT) etablerer en tjeneste som kan gi dramatiske prisfall på internasjonal telefoni.

Testprosjektet omfatter i første omgang 1000 kunder, for det meste innen næringslivet i Tyskland, USA, Canada og Japan. Kundene kan ringe til et begrenset antall byer, og systemet fungerer slik at ingen av brukerne trenger en datamaskin. Det er foreløpig ikke satt noen grense for hvor lenge DT vil kjøre forsøket.

Flere mindre selskap, inkludert Telecom Finland, har lansert ulike typer tjenester basert på Internett-telefoni, men ennå venter markedet på den første aktøren som tar av i markedet.

DT-prosjektet er i første omgang beregnet på kunder utenfor Tyskland og multinasjonale konserner med mye reisevirksomhet. Men teleselskapet vil også teste ulike teknologier som en del av prøvetjenesten.

Det er foreløpig ukjent hvor stort markedet for Internett-telefoni vil bli. Land som Island, Tsjekkia, Ungarn og Portugal har nedlagt totalforbud mot denne type telefoni.

Ifølge en rapport som ble lagt fram av Forrester Research tidligere i juli, vil internettbasert telefoni koste teleoperatørene bare i USA mer enn tre milliarder dollar før år 2004.

I startfasen vil Deutsche Telekom ta 12 pfennig (0,07 USD) for hvert halvminutt. Sammeliknet med en tradisjonell samtale fra Tyskland til USA er prisen bare en brøkdel. Ordinær pris er 1.32 eller 1.44 mark per minutt. I ordinær drift vil kundene i tillegg til denne avgiften betale en fast abonnementsavgift.

Til toppen