D-dag for Microsoft Office System 2003

En ny utgave av Microsofts kontorsuite lanseres med et markedsbudsjett på en halv milliard dollar.

En ny utgave av Microsofts kontorsuite lanseres med et markedsbudsjett på en halv milliard dollar.

For digi.nos lesere har den nye utgaven av Microsofts kontorsuite som lanseres formelt i dag, Office System 2003, vært en årelang føljetong siden den først ble omtalt som Office 11 i fjor høst.

    Les også:

Produktet er Microsofts nest viktigste etter Windows. Selskapet antar selv at det har til sammen 400 millioner brukere verden over. Det siste årsregnskapet, for de tolv månedene fram til 30. juni 2003, oppgir en omsetning på 9,2 milliarder dollar for Office, 29 prosent av Microsofts samlede omsetning.

Tilbakemeldinger fra markedet tyder på kundene jevnt over er fornøyde med produktet. Tekstbehandling, regneark, e-postklient, presentasjonsverktøy og andre applikasjoner virker som de skal, og har ingen åpenbare hull, nærmest uansett hvor gammel utgave man bruker. Den siste virkelig store funksjonsutvidelsen for norske brukere kom med grammatikksjekken i Office XP for over to år siden (se Norsk grammatikksjekk i Office XP tar slurvefeilene).

Derfor er det ikke først og fremst flere funksjoner for de grunnleggende applikasjonene som utgjør nyhetene i Office System 2003. Microsoft har utarbeidet en strategi som innebærer at Office-programmene skal være stadig tettere integrert mot bakenforliggende programvare, og tilby stadig flere verktøy for å håndtere arbeidsprosesser og samarbeid. Office blir miljøet hvor man oppretter adgangsbegrensede nettsteder for å samle dokumenter og beskjeder knyttet til bestemte prosjekter, slår opp i ordbøker, leksika, atlas og alle slags informasjonsbaser, overvåker saksbehandling, for tilgang til økonomi- og kundesystemer, og holder oversikt over hvor kollegaer og partnere er til enhver tid, og hvordan de kan kontaktes. Microsoft forespeiler organisasjoner som bruker Office fullt ut, en stor effektiviseringsgevinst, tilsvarende en langt større investering med mye lenger tilbakebetalingstid i skreddersydde løsninger. Siden mye av denne funksjonaliteten er knyttet til Microsofts serverprogramvare, kan dette framstilles som et opplegg til fordel for både kunde og leverandør.

Microsoft hevder altså at Office System 2003 blir noe langt mer enn et dyrt alternativ til OpenOffice.org og StarOffice, der de grunnleggende applikasjonene har begynt å modnes, og der det ikke lenger er problematisk å forholde seg til Microsofts dokumentformater.

For å spre dette budskapet, er det satt av 500 millioner dollar til markedsføring og insentiver for forhandlere. Beløpet skal brukes innen juli 2004, ifølge uttalelser fra Office-sjef Jeff Raikes på et partnermøte i New Orleans nylig. Det tilsvarende førsteårs markedsbudsjettet for forgjengeren Office XP var "bare" 150 millioner dollar.

For å understreke at Office ikke bare integreres mot Microsoft egne produkter, vil et stort anlagt lanseringsmøte seinere i dag i New York fortelle om hele 700 Office-orienterte applikasjoner fra tredje part. Mange viser hvordan de nye utviklingsverktøyene for Office kan brukes til enkel men svært hensiktsmessig tilrettelegging for interne behov i brukerorganisasjoner. En av stjernene vil være et system fra US Postal Service for å sikre elektroniske dokumenter. Andre tar sikte på å være produkter i alminnelig salg. Andre igjen, særlig hvis de har med økonomi, kundehåndtering og regnskap å gjøre, vil være rettet mot en kommende Microsoft-plattform kalt Microsoft Business Framework, en overbygning over .Net Framework. Her samarbeider en rekke europeiske leverandører med Microsoft, blant dem norske Mamut (se artikkelen Mamut satser på ny Microsoft-plattform).

Siden Office System 2003 griper så dypt inn i organisasjoners arbeidsmåte, venter Microsoft at oppgraderingsraten fra tidligere utgaver av systemet vil være forholdsvis lav. I et marked der kundene er blitt tiltrukket av slagord som "Do more with less", trengs det grundige forklaringer og overbevisende argumenter for å få dem til å godta "Do ever so much more with more than just a little more".

Til toppen