D-Link bygger nordisk organisasjon

D-Link omorganiserer og utvider i Norden, og gir markedssjef Hans-Petter Hansen en nordisk rolle.

D-Link omorganiserer og utvider i Norden, og gir markedssjef Hans-Petter Hansen en nordisk rolle.

D-Link er en taiwansk leverandør av nettutstyr. I Norden konsentrerer selskapet seg om det sterkt voksende konsument- og SMB markedet. I 2004 anslås veksten i Norge til om lag 50 prosent.

Lokal bearbeiding og tilnærming overfor partnere og kunder oppfattes som et viktig bidrag til framgangen. D-Link ser for seg at tendensen de siste månedene, med sterkt økende salg og fallende priser, vil fortsette inntil videre, og ser derfor en utfordring i å jobbe mer effektivt.

Blant tiltakene den nordiske organisasjonen vil gjennomføre er å sentralisere driften, samt bygge salgsteam på tvers av landene. Det forventes gevinst i form av deling av erfaringer, oppbygging av kunnskap og utnytting av synergier.

I 2005 vil salgsstyrken økes med flere ansettelser. I Norge vil det ansettes en Account Manager som vil jobbe med sluttkunder direkte, i samarbeid med partnerkanalen.

Markedssjef i Norge, Hans-Petter Hansen, går over i ny stilling, og vil fra første januar ha det nordiske ansvaret for forretningsutvikling for systemløsninger. Dette er en helt nyopprettet stilling for å styrke D-Links posisjon og innsalg av mer avansert infrastruktur for bedriftsmarkedet.

– Jobben min blir i all hovedsak å gjøre våre løsninger best mulig kjent internt som eksternt, sier Hansen.

Til toppen