IT-NORGE

Da Lynet så kampanjen til Get, klarte de ikke å slutte å le

 

Rundt på Oslos T-banestasjoner kjører bredbåndleverandøren Get en ny og aggresiv reklamekampanje.

«Dobbelt så raskt som røkla» er slagordet som skal omvende hovedstadens internettbrukere til deres bredbåndstilbud.

Men resten av leverandørene er ikke enig i at Get er dobbelt så raske som dem.

Når digi.no kontakter Telenor -en av Norges største bredbåndleverandører - får vi følgende tilbakemelding.

Kommunikasjonssjef Kristine Meek i Telenor mener kampanjen til Get er urimelig.

– Telenor er Norges største bredbåndleverandør. Vi leverer bredbånd til kunder over hele Norge. I tillegg tilbyr vi en alltid på nett garanti - som eneste selskap. Påstanden til Get om at de er dobbelt så raske som røkla faller på sin egen urimelighet, sier kommunikasjonssjef, Kristine Meek, i Telenor til digi.no.

Fiberleverandør Lynet klarte ikke å slutte å le

Det stopper ikke der. For når digi.no plukker opp telefonen og ringer til fiberleverandøren Lynet, blir vi møtt av en lang latterkule.

Lynet ønsker ikke å kommentere saken på stående fot, men sender oss i ettertid en e-post der de kommenterer påstandene til Get.

– Hvis «røkla» inneholder radio-bredbånd og ADSL så er vel ikke dette så mye å rope hurra for? Eller med andre kunder som også har kabel-TV-bredbånd? Tror i hvert fall ikke Get har raskere fart enn fiberaktører som Altibox, Bayonette, Lynet og Homenet, som leverer lik fart begge veier på sitt fiberbredbånd, skriver daglig leder i Lynet, Ole Pedersen, til digi.no i en epost og fortsetter:

– Det er jo nærliggende å spørre om de refererer til hastigheten folk betaler for eller den de får levert når de faktisk bruker nettet? Mange forbrukere der ute vet av egen erfaring hvordan det er å bruke kabel-TV bredbånd når hele nabolaget er på nett samtidig.

Forbrukerombudet opprettet sak

Ifølge ham er dette grunnen til at selskaper som leverer fiberbrebånd henter kunder i raskt tempo fra kabel-TV-tilbyderne.

– Om denne kampanjen kan sies å fortelle et balansert bilde eller ikke får folk gjøre seg opp mening om selv, avslutter han.

Kampanjen hadde gått upåaktet hen hos Forbrukerombudet da digi.no tok kontakt med dem fredag i forrige uke.

- Vi mener markedsføringen til Get er villedende ut i fra de opplysningene vi sitter på, sier forbrukerombud, Gry Nergård, til digi.no. Bilde: CF-WESENBERG , CF Wesenberg, CF Wesenberg, CF Wesenberg, CF-Wesenberg, CF-Wesenberg, CF-Wesenberg

De ønsket heller ikke å kommentere saken på daværende tidspunkt, men etter å ha fått oversendt et bilde av reklamekampanjen fra digi.nos journalist, opprettet Forbrukerombudet en sak på markedsføringen.

Den saken er nå behandlet.

I et brev sendt til Get mandag 31. mai ber Forbrukerombudet om at bredbåndleverandøren avslutter reklamekampanjen sin med slagordet «Dobbelt så raskt som røkla» senest 6. juni.

Kan bli aktuelt med bøter

– Vi mener markedsføringen til Get er villedende ut i fra de opplysningene vi sitter på. Det er flere leverandører som tilbyr lik eller bedre hastighet enn det Get gjør. Vi har bedt Get om å fjerne kampanjen med bakgrunn i dette, sier forbrukerombud, Gry Nergård, til digi.no

Hvis ikke bredbåndleverandøren etterkommer pålegget fra Forbrukerombudet kan det bli aktuelt med bøter.

Ifølge Nergård har det blitt gitt bøter i størrelsesorden fra 50 000 kroner til 1 million kroner i lignende tilfeller tidligere.

– Men det er sjeldent at det går så langt, og det vil være basert på en konkret vurdering, sier hun.

Get mener på sin side at selskapet tilbyr det raskeste bredbåndet på markedet.

Direktør for samfunnskontakt i Get, Øyvind Husby, mener selskapet har sitt på det rene.

Altibox håner Get

– Budskapet her er at Gets bredbåndskunder abonnerer på bredbånd som er dobbelt så raskt som det som er gjennomsnittet i Norge i henhold til SSB sine tall. Vi ønsker at alle budskap fra oss skal være tydelige og lette å oppfatte, og på bakgrunn av dette går vi nå gjennom kampanjene våre for å få budskapene tydeligere frem, skriver direktør for samfunnskontakt i Get, Øyvind Husby, til digi.no i en epost.

– Er dere enige i at dette er villedende markedsføring?

– Vi mener budskapet vårt er tydelig, men når noen mener det kan misforståes ser vi selvfølgelig på det.

Telenor og Lynet er ikke de eneste leverandørene som reagerer på Get sin markedsføring.

– Vi registrerer at også våre konkurrenter begynner å innse hvor viktig fart og kapasitet på bredbåndet er for fremtidsrettede underholdningsopplevelser. Ut over det har vi ingen kommentar, skriver kommunikasjonsrådgiver i Altibox, Lars Rasdal, i en epost til digi.no.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.