Dagbladet ruster opp på nettet

Også Dagbladet styrker sin satsing på Internett, og vil bygge ut sin nettredaksjon før sommeren.

- Dagbladet har en nettredaksjon i dag som fungerer veldig bra, men vi er i ferd med å finne en fastere struktur rundt nettsatsingen, sier ansvarlig redaktør Harald Stanghelle til digi:media.

Dagbladet søker etter en redaktør for nettredaksjonen, og vil deretter også hente inn nye redaksjonelle medarbeidere til avisens satsing på Intenett. Stanghelle sier at målet er å ha redaksjonen på plass før sommeren.

- Jeg skulle gjerne ha sagt mai måned, men jeg har en erfaring med at slike ting kan ta tid. Den nye redaksjonen vil i alle tilfelle være på plass før sommerferien.

Når den nye redaksjonen er på plass, vil nettbrukerne få se en høyere aktivitet på nyhetsformidlingen over Internett.

- De vil også få se en helt annen nettjournalistikk enn idag, sier Stanghelle, som ikke vil gå inn på om det betyr at avisen vil ta i bruk de interaktive mulighetene på en bedre måte enn dagens publisering.

Til toppen