Dagbladet satser pengene på Hegnar-utbrytere

Hegnar-utbryterne i Finanskanalen har etablert et samarbeid med Dagbladets Internett-satsing, DB Mediablab. Samtidig går DB Medialab inn og kjøper omlag fem prosent av aksjene i finanstjenesten.

Hegnar-utbryterne i Finanskanalen har etablert et samarbeid med Dagbladets Internett-satsing, DB Mediablab. Samtidig går DB Medialab inn og kjøper omlag fem prosent av aksjene i finanstjenesten.

- Jeg tror at dette kan by på store muligheter. Finanskanalen er en nisjetjeneste, men i en setting sammen med Dagbladet på nett får vi gjort mye vi ikke tidligere har fått muligheten til å gjøre. Dagbladet skal bruke deler av stoffet vårt på sine sider, samtidig som de skal kunne gi trafikk tilbake, sier Vidar Ivarsen, daglig leder i Finanskanalen, til digitoday.no. Dagbladet vil benytte Finanskanalen.no både som leverandør av fast stoff om privatøkonomi samt som bidragsyter til den løpende nyhetsdekningen innen finansmarkedet.


- Finanskanalen har rutinerte økonomireportere med et meget godt rykte i finans -og økonomimiljøet. Dette er en samarbeidspartner med journalistisk nivå og integritet som sin viktigste kapital, sier redaktør og daglig leder Esten Sæther i Dagbladet.no i en pressemelding.

- Dagbladet.no har en markant journalistisk profil, samt lesere som er vant til å kreve kvalitet blant annet på analyse- og kommentarstoff. Det rimer godt med Finanskanalens profil. DB Medialab kan dessuten satse offensivt på nett innenfor dette stoffområdet, i motsetning til mediehus der økonomi- og finansstoffet på nett bærer preg av at kruttet skal spares til neste dags avis, uttaler Ivarsen.

Finanskanalen består av tidligere journalister fra Hegnar-miljøet, blant annet fra Kapital.

Til toppen