Dagbladet: Tja til opsjoner

Redaksjonsklubben i Dagbladet vil at presseorganisasjonene skal reise en debatt om opsjoner som tillegg til lønn i mediebedrifter. Særlig med tanke på å verne om journalistenes integritet. Men klubben sa enstemmig ja til opsjoner for Dagblad-ansatte i DB Medialab - Dagbladets Internettsatsning.

Det har vært store disputter i Dagbladet om hvorvidt redaksjonelt ansatte i DB Medialab skal få mulighet til å få opsjoner i selskapet - som en del av lønnen. Grunnen er at man frykter for den redaksjonelle og journalistiske integritet, som mange mener kan bli svekket av slike avlønningsmetoder.

Tidligere denne månenden kom redaksjonsklubben i Dagbladet frem til at de ikke kan si verken ensidig ja eller nei til opsjonsprogram. Når det gjelder Dagbladets Internett-satsning, DB Medialab, vil ikke redaksjonsklubben stenge for bruk av opsjonsprogram.

- Dette er et situasjonsbestemt ja. Det vil ikke si at vi er prinsipielt for eller mot opsjoner, forteller klubbleder Lars Marius Valstad i Dagbladet til digitoday.no.

Valstad sier til digitoday.no at bakgrunnen for at klubben er noe avstemt i forhold til opsjoner hviler på det faktum at ingen riktig vet hvilket selskap DB Medialab en gang vil bli, og om redaksjonelle medarbeidere kan komme i konflikt med den nødvendige habilitet og integritet.

Klubben mener dette er et meget vanskelig tema, som de store presseorganisasjonene må ta opp til bredere diskusjon. I vedtaket fra styret i redaksjonsklubben i Dagbladet, skriver de:

- Norsk Presseforbund (og presseorganisasjonene) bør diskutere om "Vær varsom-plakaten" eller tekstreklameplakaten bør presiseres i lys av de nye belønningsformene som opsjoner innebærer.

Les mer om: