Dagens Næringsliv i krig med tidligere info-leverandør

Ifølge sjefredaktør Kåre Valebrokk i Dagens Næringsliv har den tidligere samarbeidspartneren Montel AS gitt bort TDN-abonnementer gratis. Det er nå duket for en rettssak mellom to aktører som i dag er konkurrenter på levering av kraftinformasjon online.

Ifølge sjefredaktør Kåre Valebrokk i Dagens Næringsliv har den tidligere samarbeidspartneren Montel AS gitt bort TDN-abonnementer gratis. Det er nå duket for en rettssak mellom to aktører som i dag er konkurrenter på levering av kraftinformasjon online.

Oslo byrett opplyser at det 9.desember 1997 ble levert en stevning som angår partene Dagens Næringsliv (DN) og Montel AS.

Advokat Arne Os bekrefter at Dagens Næringsliv har stevnet informasjonsleverandøren Montel AS og at han fører saken for DN.

- Det stemmer at Dagens Næringsliv ved TDN Nyhetsbyrå AS har tatt ut stevning mot Montel AS og styreformann Gustav Vabø. Stevningen er sendt ut til Montel AS med tilsvarsfrist i begynnelsen av februar. Utover det vil jeg ikke kommentere saken, sier advokat Os.

- Vi mener de har levert ut en masse TDN-abonnementer uten å ta betalt for det. I praksis vil det si at de ga bort våre produkter uten tillatelse. Jeg bekrefter at konflikten dreier seg om uenighet om betaling, sier sjefredaktør i DN, Kåre Valebrokk til digi.no.

I TDN Kraft vil ikke redaksjonssjef Lars Magnus Günther kommentere saken, og det blir opplyst at redaktør Hasse Farstad er på reise. Günther bekrefter at Montel AS distribuerte nyheter produsert av Dagens Næringsliv via satelitt.

Striden har ikke noe med webversjonene å gjøre.

Advokat Erling Lind fører saken for Montel AS og er også sparsommelig med kommentarer:

- Vi har bare såvidt mottatt stevningen og har begynt å gå igjennom tilsvaret. Saken blir nok ikke berammet før sommeren, utover det har jeg ingen kommentarer, sier Lind.

Montel AS er et distribusjonsselskap for Bridge Financial Information i Norge. Bridge er et internasjonalt finansinformasjons-selskap med over 70.000 brukere verden over. Montel AS har også en egen nyhetstjeneste på Internett hvor en egen redaksjon samler inn informasjon uavhengig av Bridge. Denne tjenesten, Elkraft, består i dag av tre journalister, og staben blir utvidet til fire personer i februar

Salgssjef Tom Nyblin i Montel AS hevder han ikke vet hvor langt den aktuelle saken har kommet i systemet.

- Saken er at Montel AS tidligere var en av flere distributører på sanntids informasjonssystemer til Dagens Næringsliv, men dette var før tjenesten TDN kom på Internett. Montel AS startet med en aktiv tjeneste på elkraft høsten 1993. I februar 1994 inngikk vi samarbeid med Dagens Næringsliv om levering av elkraft-informasjon. Det er litt diffust når samarbeidet med Dagens Næringsliv tok slutt. Vi kjørte et parallelt løp en stund før vi bestemte oss for å skille lag, sier Nyblin.

- Det er planer om å utvide Elkraft til å også omfatte Sverige og Finland, hvor man allerede i dag til en viss grad levererer tjenesten. Dette vil sannsynligvis komme i gang i løpet av våren eller tidlig sommer. Det er også planer om å produsere en engelskspråklig versjon av internetttjenesten, forteller Nyblin.

Dermed er Elkraft og TDN Kraft direkte konkurrenter, bekrefter Nyblin.

TDN vil i dag ikke opplyse sine abonnementstall til digi.no. I juni i fjor fikk digi.no opplyst av administerende leder Finn Lund i TDN Nyhetsbyrå AS at tallet på betalende abonnenter for TDN Kraft var rundt 300. Litt senere på sommeren ble det opplyst til Dagens Næringsliv at tallet var rundt 250. Senere fikk digi.no vite at målet var 400 betalende abonnenter innen 1997 var omme.

Et årsabonnement på TDN Kraft koster 19.800 kroner, og publikasjonen dekker hele Norden med journalister både i Sverige , Danmark og Finland. Det finnes også engelskspråklige meldinger i dag og i neste måned planlegger redaksjonen en egen tjeneste for engelsspråklige, først og fremst rettet mot det nord-europeiske kraftmarkedet.

Ifølge Tom Nyblin i Montel har Elkrafts tjeneste i dag under 500 abonnenter. Hvert abonnement skal imidlertid ha flere brukere.

Til toppen