Dagens Næringsliv tapte kraftrettssak

Fullt tap for TDN - Dagens Næringsliv Nyhetsbyrå i rettssaken mot Montel. TDN må betale både erstatning og dekke saksomkostningene til kraftinformatøren.

Fullt tap for TDN - Dagens Næringsliv Nyhetsbyrå i rettssaken mot Montel. TDN må betale både erstatning og dekke saksomkostningene til kraftinformatøren.

I dag falt dommen i saken mellom selskapene Montel AS og TDN - Dagens Næringsliv Nyhetsbyrå AS.

De to selskapene brakte sammen i retten etter en særdeles lang forhistorie med sin bakgrunn helt tilbake til høsten 1993, da blant annet Kåre Valebrokk var redaktør i Dagens

Næringsliv.

I utgangspunktet skulle DNX AS, nå TDN , et datterselskap av DN, produsere nyheter for aktørene i kraftmarkedet. Montel skulle selge og distribuere disse nyhetene.

I 1997 ble imidlertid stemningen mellom partene forsuret og TDN stengte til slutt distribusjonen fordi de hevdet at Montel hadde misligholdt avtalen. Ankepunktet var hvorvidt Montel hadde distribuert nyheter uten at TDN mottok det avtalte vederlaget.

I 1997 stevnet så TDN sin gamle partner for over to millioner kroner, hvorpå Montel svarte med å stevne TDN for to og en halv millioner kroner i et motsøksmål.

Dommen i Oslo Byrett i dag er i realiteten en stor seier til Montel.

Et vesentlig moment i saken gjelder ansettelsesforholdet til Tom Nyblin. Nyblin arbeidet utad i markedet som selger for Montel, men var samtidig ansatt av TDN. I startfasen av samarbeidet kom Nyblin fra DN-systemet, og det ble også antatt at han hadde en åpen kommunikasjon med daværende sjef i DN, Kåre Valebrokk.

Derfor syntes som om DN/TDN var løpende orientert om arbeidet til partneren Montel.

Retten legger i sin avgjørelse til grunn at Nyblin i denne perioden var å betrakte som TDNs mann.

Etter å ha barbert bort et krav i motsøksmålet fra Montel på 1,5 millioner kroner, som Montel mente var tapet ved at avtalte fellesannonseringer falt bort, kommer retten til at TDN må betale Montel en erstatning på rundt 0,5 millioner kroner.

Dette beløpet baserer seg dels på inntektene i den gjenværende kontraktstiden på det tidspunktet TDN avbrøt tjenesten og dels kompensasjon for bortfallet av avtalt gratisannonsering Montel hadde fått tilsagn på fra DN.

En ytterligere fjær i hatten for Montel, i tillegg til frifinnelsen, er det at TDN blir dømt til å dekke selskapets saksomkostninger i hovedsøksmålet. I den parallelle saken TDN hadde anlagt mot leder i Montel, Gustav Vabø, må TDN også dekke saksomkostningene.

For motsøksmålet må hver av partene dekke sine egne saksomkostninger.

Til toppen