Dagens unge velger bort data og teknologi

Til tross for at IT-bransjen lover gull og grønne skoger, velger dagens unge bort data.

Til tross for at IT-bransjen lover gull og grønne skoger, velger dagens unge bort data.

For noen få uker siden ble det gjort kjent av Norges Informasjonsteknologiske høyskole (NITH) måtte legge ned studiestedene i Bergen og Stavanger.

Fra høsten 2007 vil høgskolen konsentrere sin virksomhet til kun Oslo, og tilsammen vil rundt 150 studenter og 20 ansatte berøres av denne samlokaliseringen.

Rektor Bjørn Hansen ved NITH fortalte med forundring til digi.no at til tross for et skrikende behov, står IT åpenbart ikke på førstevalget til dagens ungdom. «Det kan virke som at andre fag virker mer lokkende på selvrealisering og utvikling for dagens ungdom som kanskje ennå ikke helt har oppfattet næringslivets behov», uttalte han.

    Les også:

Og kanskje møter vi i dag en dessertgenerasjon som ikke velger yrke fordi det nødvendigvis er trygt og sikkert, men fordi det er kreativt og morsomt.

Computerworld skriver om trendforskere som siden sluttten av 90-tallet har snakket om generasjon Y. Det er dem som er født etter 1980, og som overtar etter generasjon X som er mellom 35 til 45 år.

Mens jobben for generasjon X er viktig som identitetsskaper, blir jobben for generasjon Y mindre viktig.

Generasjon Y ønsker å leke et kreativt og lekent liv, og er mer sosiale i sin atferd.

Dette bekrefter også trenden i utdanningssøkingen det siste tiåret som viser at ungdom foretrekker studier som har med kropp, ernæring, samfunnsfag, media/kommunikasjon og humanistiske fag.

På den annen side viser trenden et klart fall i antall studieplasser innen IT. I 2004 var det 1981 studieplasser innen IT. Tallene for 2005 og 2006 er henholdsvis 1594 og 1570 studieplasser.

Analyseansvarlig Carlo Duraturo i Universum Communications, som to ganger i året analyserer studievalg og jobbønsker blant dagens unge, sier til Computerworld at fagområder som IT og realfag må forandre seg radikalt for å kunne ha appell til dagens generasjon.

Samtidig kan dagens ledere som ofte er generasjon X, møte på konflikt med generasjon Y i måter å tenke og jobbe på.

Til toppen