Dagsrevyen vil peke til nettet

Dagsrevyen vil snart kunne sees som den synlige toppen av et isfjell. Under sendingene vil egne pekere ta seeren under overflaten til Internett, der berget av informasjon blir å finne.

Dagsrevyen vil snart kunne sees som den synlige toppen av et isfjell. Under sendingene vil egne pekere ta seeren under overflaten til Internett, der berget av informasjon blir å finne.

Slik beskrives en mulig kobling mellom kringkasting og Internett i rapporten "Public service selskapenes stilling i den digitale framtid". Redaksjonssjef Rolf Brandrud i NRK interaktiv har utarbeidet rapporten på bestilling av Nordisk Ministerråd.

- Et dagsnyttinnslag varer i halvannet minutt. Det har en synlighet som gir det muligheten til å løfte et tema fram fra mørket og inn i stuene til folk, før det igjen forsvinner i fjernsynets mørke programarkiver, sier Brandrud til digi:media.

Nå ser han for seg en digital fremtid der kringkasting sammen med Internett-teknologi skaper nye muligheter for allmennkringkastere som NRK. I den korte tiden mens temaet er aktuelt, vil det være et stort behov for dybdeinformasjon om emnet.

Ved å legge inn pekere til et fyldig programarkiv i sine sendinger, er sjansen stor for at dette vil leses av mange. Samtidig åpner ny teknologi for at seerne vil kunne streife nedover i nettarkivet fra mo20866321.htm>sofakroken.

- Seerne vil under en dagsrevysending ha muligheten til å finne fram til alle tidligere meldinger i en bestemt sak, sier redaksjonssjefen.

Han tror ikke NRK vil måtte lage hele isfjellet alene. Istedet ser han for seg en interaktiv journalistikk, der kringkasteren lager sine egne, overraskende eller provoserende broer også til materiale som andre allerede har gjort tilgjengelig via Internett, men som settes inn i nye sammenhenger.

En interaktiv journalistikk som utnytter dialogen med publikum kan også gi andre gevinster. Økt aktivitet og bruk av nettstedet, vil kunne starte en dialog med publikum som gir interessante innspill for oppfølging i nye radio eller fjernsynsprogrammer.

Forskere, skribenter og aktivister i grasrotorganisasjoner vil med et slik nettsted kunne få økt eksponeringsgrad for gjennomarbeidede innspill, og gjennom dette kanskje også få et bedre gjennomslag i andre medier. NRKs nettsted vil på denne måten kunne fungere som et utstillingsvindu for grasrotbevegelser.

- Å frigjøre ressurser til dette vil være noe av vår hodepine fremover, men for å opprettholde den sentrale posisjonen vi har i samfunnet, vil noe av utfordringen være å ta i bruk de nye digitale mulighetene som teknologien gir. Dette vil kunne være NRKs beste kort i konkuransen med multikanaltilbudet. Det institusjonen her mangler av synlige ballonger over vannflaten, vil den kunne ta igjen i dybde og kvalitet under, avslutter Brandrud.]

Til toppen