Dal- og bergbanen på Oslo Børs

De siste dagers svingninger på verdens børser er ikke noen god sovemedisin for investorer. Flere analytikere sier det sannsynligvis er over, men for sikkerhets skyld bør du kle på deg suspensorium.

De siste dagers svingninger på verdens børser er ikke noen god sovemedisin for investorer. Flere analytikere sier det sannsynligvis er over, men for sikkerhets skyld bør du kle på deg suspensorium.

"Det går hit og det går dit, og det snurrar en liten bit" synges det i sangen om den svenske evighetsmaskinen. Selv om det ikke er noen direkte sammenheng mellom sangen om evighetsmaskinen og aksjemarkedet er det iallefall den likhet at det går opp og ned, og at frem og tilbake tydeligvis er like langt i aksjemarkedet.

Utviking for IT-indeksen gjenom den de to siste uker

Ukedag Åpning Avslutning Endring %
Fredag 2226 2170 -2,6
Mandag 2170 2225 2,5
Tirsdag 2225 2195 -1,4
Onsdag 2195 2038 -7,2
Torsdag 2038 2254 10,6

Det er jo kjent i de fleste investorkretser at aksjemarkedet svinger og at det er risiko involvert ved enhver investering. Selvsagt er den siste ukes svingninger ikke normalt og få er de som forutså dette. Og man kan gråte en liten skvett i så måte over tapte penger, men det hjelper jo heller ikke.

Årsaken til de store svingninger for IT-sektoren finner vi naturlig i Amerika. Oslo Børs har lenge diltet etter de amerikanske aksjemarkeder, og da spesielt Nasdaq. Vår hjemlige børs har en meget høy korrelasjon, eller samvarians for å bruke et enklere ord, med Nasdaq børsen. Og synd er det kanskje, fordi våre egne forhold og politiske beslutninger har liten innvirkning på hva som skjer på den norske børsen.

Det som man allikevel skal merke seg som investor når man opplever et marked tilsvarende det vi har hatt i de siste dager, er at når en aksje/marked/indeks den ene dagen faller fem prosent for den neste dagen å stige ti, så er det noe som ikke stemmer helt, uten at man kan beskylde et marked for å ta feil.

Og grunnen er såre enkel. Svingningene oppstår som et resultat av at investorene faktisk ikke vet hvordan de skal prise aksjene. Man klarer rett og slett ikke å bestemme seg for hvilken vei markedet skal gå eller hvor store inntekter de forskjellige selskapene har utsikter til er.

Enten kan man begrunne det med at det er så store uklarheter rundt selskapet selv at man ikke vet hvordan driften går og hvordan de vil tjene penger fremover, hvordan produktet blir mottatt i markedet eller inntektsmulighetene i et enda ikke bestemt potensial. Eller så er det fordi man ikke kjenner til den endelige rekkevidden av hvordan rammebetingelsene vil se ut fremover så vel politiske som markedsmessige. Iallefall er det uklart hvordan man skal beregne hvordan pengene vil forøke seg på de gjeldende premisser.

Det hele koker ned til at risikoen øker og vanskeligheten av å treffe rett i valget av aksjer synker. Er man derfor av den konservative investoren og ikke kjøper aksjer for spenningens skyld, så er det vel verdt en vurdering å vente til mye av svingningene har lagt seg.

Så kan man spørre seg om ikke ferden opp berg og ned daler er over. Tja, er vel svaret, og den som visste det, har store sjanser for å bli rik. Men skal man skule til noen av de mer sikre instrumenter som er å finne i markedet selv, så er det bare å ta en titt på opsjonsmarkedet.. Der viser det seg at premien for enkelte aksjeopsjoner har steget på bakgrunn av den økte risikoen. Den økte implisitte volatiliteten indikere fortsatt store svingninger i markedet, og følgelig er det den konklusjonen å trekke at markedet eller med andre ord, en overvekt av aktørene forventer at det fortsatt skal være urolige tider.

En tur på fjellet i dette hundreårets varmeste oktober er kanskje å foretrekke?

Til toppen