Damgaard-emisjon overtegnet

Børsintroduksjonen av Damgaard-brødrenes softwarehus har vært en økonomisk suksess for selskapet. Allerede etter en dag med åpen ordrebok ble emisjonen overtegnet for private investorer. Til sammen ble det tegnet aksjer for mer enn 1,3 milliarder danske kroner.

Damgaard har dermed oppfylt det første suksesskriteriet for børsintroduksjonen, skriver selskapet i en pressemelding. Ifølge prospektet skal det selges tre millioner aksjer.

Emisjonen ble åpnet i går og allerede i dag klokka 10 ble tilbudet lukket. Da var det kommet inn over 11.000 ordrer. Tilbudet gjaldt bindende kjøpstilbud på maksimum 6.700 aksjer eller aksjer med en samlet kursverdi på opptil to millioner kroner. Resultatet for kurs og tildeling av aksjer forventes å bli offentliggjort fredag.

Emisjonen blir tilrettelagt av Enskilda Securities, Nykredit Markets og Goldman Sachs.

Størrelsen på overtegningen er ikke klar, men analytikere har anslått overtegningen til å være mellom seks og tretten ganger den andelen som er satt av til småinvestorer.

Les mer om:
;