Damgaard går på børs

Damgaard A/S har besluttet å søke selskapets aksjer opptatt til notering på Københavns Fondsbørs A/S. Aksjesalget skal gi selskapet finansielle muskler til å styrke produktutviklingen og beholde nøkkelansatte.

Damgaard A/S har besluttet å søke selskapets aksjer opptatt til notering på Københavns Fondsbørs A/S. Aksjesalget skal gi selskapet finansielle muskler til å styrke produktutviklingen og beholde nøkkelansatte.

Damgaard har dessuten anledning til å bruke deler av overskuddet til å finansiere kjøp av andeler i andre virksomheter, opplyser selskapet i en pressemelding.

Det er også et viktig mål for selskapet at en børsnotering vil gi de ansatte en bedre mulighet for å delta direkte i selskapets suksess gjennom aksjeordninger og opsjonsprogrammer. Damgaard mener disse ordningene vil øke

selskapets evne til å tiltrekke seg og holde på kvalifisert arbeidskraft.

Selskapet tilbyr 1,35 millioner nye aksjer til ti danske kroner stykket, mens hovedaksjonæren ERP International A/S selger 1,65 millioner av sine eksisterende aksjer til samme beløp. Den selgende aksjonær har dessuten gitt emisjonsbankene rett til å selge ytterligere 450.000 aksjer. Hvis denne retten benyttes, blir tilbudet totalt 3.450.000 aksjer.

Aksjekapitalen etter børsnoteringen blir 101.740.000 danske kroner, hvor det samlede tilbud vil utgjøre omlag 34 prosent av aksjekapitalen.

Tilbudet, som omfatter et offentlig tilbud i Danmark samt et tilbud til danske og internasjonale investorer, skjer gjennom et bankkonsortium bestående av Goldman Sachs International, Enskilda Securities og Nykredit Markets.

Tilbudet vil bli gjennomført etter "Bookbuilding-metoden", og tilbudskursen forventes fastsatt i intervallet mellom 280 og 320 danske kroner per aksje.

Tilbudsperioden løper fra den 27. september til den 6. oktober. Den endelige tilbudskurs forventes offentliggjort via Københavns Fondsbørs den 8. oktober som også blir første noteringsdag.

Til toppen