Dan Børge kan diskes av departementet

Avtalen Dan Børge Akerø har inngått med Norsk Rikstoto kan bli stoppet i Landbruksdepartementet.

Avtalen Dan Børge Akerø har inngått med Norsk Rikstoto kan bli stoppet i Landbruksdepartementet.

Det sier avdelingsdirektør Martin Holtung i Landbruksdepartementet til digi:media.

- Vi har fått signaler fra Norsk Rikstoto om at de vil sette i gang en tjeneste med spill over internett, men vi har ennå ikke mottatt noen søknad om dette. Først når en slik søknad er sendt inn og behandlet, kan Rikstoto eventuelt sette i gang med nettspill, sier han.

Holtung ser ikke bort i fra at avtalen med pengespill over internett er såpass spesiell at den må behandles av den interdepartementale kontaktgruppen for pengespill. Selv er Holtung Landbruksdepartementets kontakt i denne gruppen. Også Kulturdepartementet, Finansdepartementet og Justisdepartementet har egne representanter i denne gruppen.

Mens Landbruksdepartementet har det administrative ansvaret for Norsk Rikstoto, sitter Kulturdepartementet med ansvaret for blant annet Norsk Tipping. Etter det digi:media kjenner til er Kulturdepartementet kritisk til satsing på pengespill i nye medier.

- Norsk Tipping har ikke fått noen tillatelse til internettspill fra oss. Det er heller ikke aktuelt for oss å gi Norsk Tipping noen slik tillatelse, sier pressetalskvinne Berit Griebenow i Kulturdepartementet til digi:media.

Både Griebenow eller Holtung antyder at pengespill i nye medier er en såvidt tung avgjørelse at den ikke kan tas av kontaktgruppen alene. Dermed vil saken kunne havne på statsrådenes og til slutt Regjeringens bord.

- Det er ikke umulig. I så tilfelle er det vanskelig å si hvor lang tid behandlingen vil ta, sier Holtung.

Med de eksklusive avtalene som Dan Børge Akerøes Online Club og Hallvard Flatlands Eurospill nå har inngått, er det trolig at departementet også vil ha et ord med i laget før kommisjonærene godkjennes. I så tilfelle kan det gå mot såvel urent trav som full diskvalifisering for Akerø, som også har planer internasjonale pengespill.

- Spill over landegrensene reiser flere viktige spørsmål som departementene må ta stilling til, sier Holtung, som ikke vil spekulere i om dette vil kunne medføre problemer for godkjenning av Rikstoto-avtalen i departementet.

Til toppen