RESULTATERFINANS

DanaData-kjøp på elendige betingelser - men likefullt et godt kjøp

Merkantildata avsluttet tirsdag kjøpet av DanaData. Oppgjøret ble foretatt ved utstedelse av 9.250.000 aksjer og betaling av 120 millioner norske kroner. Aksjene er plassert hos norske og internasjonale investorer, og dermed skulle mye av salgspresset i aksjen være løftet vekk.

Jørgen Christiansen
7. okt. 1998 - 12:23

Da Merkantildata inngikk avtale om kjøp av DanaData fra Tele Danmark ble kjøpesummen avtalt til 487 millioner danske kroner. På avtaletidspunktet tilsvarte det 538,2 millioner norske kroner eller en utstedelse av omtrent 4,5 millioner aksjer.

Siden den tid har ikke bare kursen på Merkantildatas aksjer blitt mer enn halvert, men vekslingsforholdet mellom norske og danske kroner er forverret med omlag ti prosent.

Ved oppgjøret i går fikk Tele Danmark sine 487 millioner danske kroner ved at Merkantildata betalte dem 120,1 millioner norske kroner i kontanter og utstedte 9.250.000 aksjer som ble plassert i markedet for 53 kroner per aksje.

- Vi betalte så mye som mulig i kontanter. Ved betaling av inntil 20 prosent av kjøpet kontant unngår vi å føre kjøpet som en fusjon, og dermed påfølgende bokføring av goodwill-poster, forteller finansdirektør Carl Espen Wollebekk hos Merkantildata.

En kurs på 53 kroner per aksje er den laveste kursen på Merkantildata siden midten av januar i år.

Eksisterende aksjonærer i Merkantildata er altså kraftig utvannet i forhold til hva de antok på oppkjøpstidspunktet.

- De store eksisterende aksjonærene har fått anledning til å kjøpe aksjer i forbindelse med oppgjøret, og har således hatt anledning til å opprettholde sin relative andel i selskapet, påpeker Wollebekk.

Det er likevel på det rene at timingen for oppgjøret vanskelig kunne vært verre.

Da kjøpsavtalen ble skrevet ble det avtalt at fastsettelsen av antallet aksjer som skulle utstedes ville finne sted på den 32. handledagen etter siste kreditorvarsel så fremt kursen på Merkantildatas aksjer ikke hadde avveket med mer enn fem prosent fra snittkursen de fem siste dagene før denne datoen. Det ble anslått at tidspunktet for verdifastsettelsen ville bli midten av september.

Ved endelig fusjonsavtalen 1.juli ble prosessen noe utsatt og forventet tidspunkt for verdifastsettelse ble anslått til primo oktober.

Denne utsettelsen alene kostet trolig Merkantildatas aksjonærer 2,2 prosent påslag gjennom svekket kurs på norske kroner, samt en øket utvanning som følge av en 25 prosent svekkelse i kursen på Merkantildatas aksjer.

I praksis ble tidspunktet for verdifastsettelse den 35. dagen etter siste kreditor-varsel. Merkantildata hadde ikke annet valg enn å foreta oppgjøret tirsdag.

Akkurat hvor godt eller dårlig kjøpet endte opp med å bli, kan illustreres ved at DanaData hadde et resultat på 34 millioner danske kroner før skatt i 1997 av en omsetning på 1,35 milliarder danske kroner. Til sammenlikning hadde Merkantildata et overskudd i 1997 på 170 millioner kroner før skatt av en omsetning på 3,95 milliarder kroner.

Før utstedelsen av nye aksjer i Merkantildata var antallet aksjer registrert ved Oslo Børs 90,9 millioner. Dersom Merkantildata skulle gjort opp kjøpet kun med aksjer, hadde antallet nye aksjer blitt omtrent 11 millioner.

Noe dårlig kjøp er altså DanaData uansett ikke.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.