Danmark blir med i europeisk kvante­infrastruktur­prosjekt

Som ett av de siste EU-landene, støtter Danmark sammen med 23 av de 27 EU-landene nå opp om et initiativ for sikker kommunikasjon basert på kvantekryptering. Iniativet har som mål å innenfor en periode på ti år å etablere et sikkert europeisk nett basert på fiber og satellitter.

Danmark blir med i europeisk kvante­infrastruktur­prosjekt
Kina har allerede bygget opp et system for kvantekryptering basert på satellitter og fiberoptikk i samme stil som man nå vil etablere i Europa. Illustrasjon: Arkiv

Danmark har sluttet seg til den såkalte EuroQCO-erklæringen fra 2019, der en rekke land sier seg villige til å i løpet av 2020 undersøke muligheten for å innen 10 år utvikle og etablere en ny