Danmark får ny supermyndighet

Den danske regjeringen planlegger å slå sammen Telestyrelsen og Statens Information for å styrke innsatsen på IT-sektoren.

Kabalen for det sammenslåtte supermyndigheten, som i praksis blir en slags statlig virksomhet som skal stå for alt innen IT og tele, skal være lagt innen 1. april, skriver den danske ukeavisen Ingeniøren.

Det er ennå ikke klarlagt i detalj hva organets 200-250 medarbeidere eksakt skal gjøre, men regjeringen vil legge frem sin plan for sammenslåingen samtidig med at det nye finanslovforslaget legges frem neste tirsdag, opplyser Marianne Rønnebæk, IT-direktør i "Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling".

- Det er et ønske fra regjeringen å slå sammen de to funksjonene i en IT- og telestyrelse for å sikre en sterke innsats på IT-området, sier Rønnebæk til Ingeniøren.

Et av hennes store mål er at Danmark får bygget ut sin digitale forvaltning slik at innbyggerne i landet i større grad skal kunne betjenes via Internett.

Hvor det nye tilsynet skal ligge er ikke avgjort ennå, men Århus har vært nevnt som en het kandidat. Det vil i så fall bety flytting fra København, der Statens Information og Telestyrelsen i dag holder hus.

Den nye IT- og Telestyrelsen skal i prinsippet opprettholde virksomheten som i dag er underlagt Telestyrelsen og Statens Information. Telestyrelsen administrerer telelovgivningen mellom annet med det formål å fremme konkurransen i telesektoren, mens Statens Information hjelper den jevne danske til å finne frem i byråkratiets irrganger og øke deres tilgang til elektronisk selvbetjening opp mot staten.

Til toppen