Danmark krever TV-lisens fra PC-brukere

Her i Norge har PC-brukere og mobil-eiere hittil sluppet unna, men snart må danske brukere betale.

At TV kan mottas på PCer og andre typer utstyr enn TV har vært et hull i skatteregel-verket i mange år. For når du kjøper en TV, blir du ilagt lisensavgift, men det slipper kjøpere av IT-utstyr som kan motta TV.

Hittil har ikke norske myndigheter gjort noe med saken, men nå viser danskene hvordan det eventuelt kan løses. For nå har de største danske partiene blitt enig om at alle danske kunder som kan motta TV-signaler skal betale en såkalt medielisens. Avgiften vil gjelde både TVer, PC-utstyr og de mobiltelefoner som etterhvert kan motta TV-signaler, skriver comon.dk.

Dermed vil en rekke IT-forhandlere også få en rapporteringsplikt på navn og adresser til kunder som kjøper ferdige Media Center-maskiner, TV-kort og eksterne TV-mottakere til PCer.

Avgiften vil som i Norge gå til den danske rikskringkastningen, DR. Som en del av det politiske kompromisset, har det danske Stortinget, Folketinget, vedtatt at Danmark skal bygget ut DAB, men man har ikke vedtatt noen nasjonal standard for TV til mobiltelefoner.

Bransjeforeningen IT-Branchen er kritisk og mener ordningen skaper unødvendig administrasjon for å sikre at folk ikke betaler lisens flere ganger.

Til toppen