Danmark satser videre på DAB

Danmark følger Norge og tar sikte på landsdekkende DAB-radio innen 2007.

Danmark følger Norge og tar sikte på landsdekkende DAB-radio innen 2007.

Norden spriker i synet på digital radio.

Nylig avgjorde Sverige å stoppe DAB-utbyggingen. I Norge får en statlig utredningsgruppe i Norge, ledet av kulturminister Trond Giske, inn for å fortsette å bygge ut DAB.

Norge skal ha 70 prosent DAB-dekning i dag. Det diskuteres hvor regningssvarende det er å bygge ut i grisgrendte strøk.

Nå melder danske Comon at det er banet vei for å høre DAB-radio overalt i Danmark. I løpet av 2007 skal det settes opp 20 nye sendere som skal være tilstrekkelig for å bli landsdekkende.

Danmark har i dag 80 prosent DAB-dekning, med kapasitet til opptil 16 kanaler.

Bransjeorganisasjonen DAB Danmark har underskrevet en avtale med Broadcast Service Danmark som skal sikre at landet har oppstilt 20 nye sendere innen 2007.

I Norge vil den store diskusjonen framover dreie seg om hvorvidt NRK skal kutte FM-sendinger, noe Giske setter foten ned for.

    Les også:

Dette til tross for at han i rapporten for utvalget han leder har anbefalt 2014 som tidspunkt for å slå av FM-nettet for å unngå store kostnader med dobbeltdistribusjon.

Utvalget sier videre i rapporten at «det vil bli nødvendig å skifte ut store deler av FM-senderne de nærmeste årene, på grunn av slitasje og elde. Det vil da være et fornuftig valg for kringkasterne så vel som samfunnsøkonomisk å satse på digital teknologi nå, i stedet for en lang periode med nye FM-sendere.»

Målet er 80 prosent DAB-dekning i Norge innen dette året.

Men senere i et brev til NRK sier Giske at «vi må hele tiden huske at vi tjener den store lyttermassen som er i landet», og anbefaler derfor å beholde FM-nettet.

Til toppen