Dansk bakgård

Markedet har tre mobilnetteiere, som alle har større eller mindre utenlandsk eierskap bak seg.

Markedet har tre mobilnetteiere, som alle har større eller mindre utenlandsk eierskap bak seg.

Det delprivatiserte statlige teleselskapet Belgacom der 49 prosent eies av Tele Danmark, Ameritech og Singapore Telecom, eier 75 prosent av datterselskapet Belgacom Mobile, som driver GSM-mobiltelefoni. I dette datterselskapet eier britiske Vodafone de resterende 25 prosent. Selskapet er landets største og første på GSM. Vel en fjerdedel av kundene går på kontantkort.

Hele 50 prosent av Mobistars kunder er kontantkortkunder. Dette selskapet eies 51 prosent av France Telecom, mens landets siste mobillisens ble satt i drift i fjor av et joint venture 50/50 eid av nederlandske KPN og britiske Orange.

Belgia Lansert Kunder

01.01.00

Vekst i

1999

Marked

GSM

Belgacom 01.94 2.067.000 69% 65%
Mobistar 08.96 1.000.040 96% 32%
KPN Orange 06.99 85.800 3%

Kilde: Public Network 2/00. Inkluderer netteiere, og ikke service providere.

Til toppen