Dansk-Belgisk hollandssatsing

Tele Danmark og belgiske Belgacom går sammen om å etablere et nytt landsdekkende GSM 1800-nett i Nederland.

Tele Danmark og belgiske Belgacom går sammen om å etablere et nytt landsdekkende GSM 1800-nett i Nederland.

Ifølge en pressemelding fra Tele Danmark vil selskapet sammen med Belgacom etablere et holdingselskap som i utgangspunktet skal eie samtlige aksjer i et hollandsk driftsselskap. Flere investorer ønskes imidlertid velkommen, men Tele Danmark og Belgacom akter å beholde et bestemmende aksjeflertall i det nye holdingselskapet.

Som digi.no skrev i februar i år, mottok Tele Danmark fire landsdekkende GSM 1800 frekvensbånd i Nederland, som nå tas i bruk til den landsdekkende nettsatsingen i landet.

Ifølge den danske avisen Børsen kommer ytterligere to GSM 1800 frekvensbånd som Tele Danmark har overtatt fra Orange og Veba.

For de seks lisensene har Tele Danmark til sammen betalt omlag 300 millioner nederlandske gylden - vel én milliard danske kroner.

Nederland har i skrivende stund to analoge mobilnett, to GSM-900-systemer, personsøketjenester og en rekke tjenesteselskaper innen mobiltelefoni. Ifølge Børsen er det omlag 1,7 millioner mobilabonnenter i Holland, noe som skulle tilsvare en penetrasjonsgrad på omlag 11 prosent.

Til toppen