Dansk bro-forlik gir bedre resultat i Software Innovation

Software Innovation og broselskapene Øresund og Storebælt broene har inngått forlik.

Software Innovation og broselskapene Øresund og Storebælt broene har inngått forlik.

Forliket gjelder en kontrakt om nytt kundesystem, som ble brutt i juni 2003. Ifølge en pressemelding fra Software Innovation skapte kundespesifikk programmering og integrasjonsarbeid mot kundens eksisterende systemer forsinkelse i prosjektet. En revidert plan for gjennomføring av prosjektet var ikke forenelig med broselskapenes forretningsmessige behov, og de valgte derfor å benytte en rett i kontrakten til å avbryte samarbeidet.

Forliket innebærer at Software Innovation betaler broselskapene 2,8 millioner danske kroner. Det er 5,6 millioner danske kroner lavere enn det som ble avsatt i forbindelse med avbruddet av prosjektet (tidligere børsmelding av 23. juni 2003). Forliket innebærer videre at ingen av partene i ettertid har krav mot hverandre.

Avgjørelsen kommer på et noe tidligere tidspunkt enn det selskapet hadde forventet. Dette innebærer at den positive regnskapsmessige effekten av tilbakeføringen på 5,6 millioner danske kroner kommer i tillegg til den annonserte resultatforventning for fjerde kvartal 2003 som Software Innovation uttalte ved fremleggelse av resultatene for 3. kvartal 2003 (23. oktober 2003).

Til toppen