Dansk datalagring en flopp

Fem års overvåkning har «stort sett vært ubrukelig».

Dansk datalagring en flopp
FLOPP: Datalagringen i Danmark har ikke fungert etter hensikten. Bilde: digi.no

Danmark innførte allerede i 2007 et eget regime for overvåkning av tele- og internettrafikk, som er mer inngripende enn EUs datalagringsdirektiv (DLD).

Foruten trafikkdata blir også opplysninger om danskenes IP-sesjoner lagret. Stikkprøver med hver 500. datapakke, med informasjon om hvilke nettsteder man besøker, blir lagret i ett år.

Akkurat som DLD var det terror man skulle bekjempe. Ordningen i Danmark heter da også «Antiterrorpakke 2», og kom i kjølvannet av terrorangrepene i Madrid og London.

Ubrukelig

Nå erkjenner det danske justisdepartementet at teleselskapenes lovpålagte dataregistrering ikke fungerer etter hensikten.

Selv om det i fjor ble registrert hele 900 milliarder opplysninger om danskenes tele- og internettbruk, er dataene «stort sett ubrukelige» til etterforskning.

Rapporten blir omtalt blant annet av Information.dk og Version2.dk.

Det er «alvorlige praktiske problemer forbundet med anvendelsen av sesjonslagringen». Slik dette er implementert har dataene «stort sett vært ubrukelige, noe som ble klart for politiet, da man første gang ønsket å benytte disse i forbindelse med en straffesak», skriver departementet i sin redegjørelse.

Ordensmakten har bare i tre tilfeller fått glede av datalagringen siden innføringen for over fem år siden, men de sakene gjaldt databedrageri, ran og innbrudd i nettbank. Ikke bekjempelse av terrorisme, som lovverket var ment for.

– Justisdepartementet og politiet erkjenner soleklart at internettloggingen er fullstendig ubrukelig for dem, sier direktør for bransjeorganet Teleindustrien, Jakob Willer til Information.dk.

– Ikke forgjeves

Trass den nedslående rapporten, sett med myndighetenes øyne, hevder det danske politiet at datalagringen er verdifull for dem.

«De ubrukelige dataene er verdifulle», er den ironiske tittelen Version2 velger å bruke.

– Det er Rigspolitiets oppfatning, at datalagringen har hatt en konkret etterforskningsmessig betydning og vil få enda større betydning framover, heter det i en knapp uttalelse fra politietaten til avisen. Det har ikke vært mulig å få dette sitatet utdypet, skriver de.

    Les også:

Les mer om: