Dansk demokrati på Internett imponerer

Det Danske nettstedet Danmarksdebatten er en velykket form for Internett-basert demokrati, mener Gartner.

Det Danske nettstedet Danmarksdebatten er en velykket form for Internett-basert demokrati, mener Gartner.

Mange har snakket om mulighetene internett gir for deltakelse og demokrati, men hittil har det stort sett blitt med praten.

Men den danske stats Danmarksdebatten er en god løsning som flere burde kopiere, mener analyseselskapet Gartner.

Danmarksdebatten lar danske innbyggere, byråkrater og politkere kan debattere offentlige spørsmål og tjenester på et felles nettsted. På samme adresse finner brukerne mange av de hittil digitalsert offentlige tjenestene. Deltakere kan debattere både anonymt og med navn.

Dette samler innspillene om både gjennomføring og politikk og øker debatten. Men Gartner påpeker at det er uklart hvordan debatten følges opp og innspillene brukes.

Gartner påpekera at Skandinavia er et av områdene der digitale demokrati-systemer har fungert best. Velfungerende samfunn med god infrastruktur, høy teknologipenetrasjon og villighet til å prøve nye ting har gitt de beste resultatene.

Av de skandiaviske landene har Danmark konsekvent vært først ute med å teste og innføre nye løsninger, skriver Gartner.

Løsningen av Danmarksdebatten kostet rundt en million danske kroner.

Gartner mener løsningen fungerer godt fordi den lar brukere debattere og gi innspill mens de bruker konkrete offentlige tjenester. Det er da og der de ser utfordringene og har innspill.

Her finner du DanmarksDebatten

Til toppen