Dansk, digital signatur via selvangivelsen

Danskene skal i forbindelse med vårens innlevering av selvangivelsen kunne bestille en gratis, digital signatur. Selv om det i første omgang er ligningsmyndighetene som vil tilby løsninger basert på signaturen, er løsningen åpen, også for private bedrifter.

Ifølge Comon.dk offentliggjorde den danske Vitenskapsministeriet vinneren av en prosjektkonkurranse om utbredelse av en digital signatur blant offentlige myndigheter og private virksomheter. Til prosjektet har den danske regjeringen satt av 50 millioner kroner.

Vinner ble teleselskapet TDC, som skal bygge en infrastruktur som skal sikre en hurtig utbredelse av den digitale signaturen.

Dette skal ifølge Comon.dk skje allerede om én måneds tid, i forbindelse med utsendelsen av den danske selvangivelsen. Som i Norge, er selvangivelsen danskene mottar utstyrt med PIN-koder som fungerer som en slags identifikasjon ved elektronisk innlevering av selvangivelsen, altså en Internett-tjeneste. Når brukerne logger inn på denne tjenesten hos Told og Skattestyrelsen, vil de kunne bestille den personlige, digitale signaturen. Comon.dk beskriver denne som en meget lang PIN-kode, som sendes kryptert og installeres på PC-en til brukeren.

Les også


Signaturen vil være gratis å bestille og vil trolig etter en overgangsperiode erstatte dagens PIN-kode. Men nedlastingen er foreløpig frivillig. Ifølge Comon.dk benytter 800.000 privatpersoner og 120.000 virksomheter Told og Skattestyrelsens elektroniske skatteopplysningstjeneste hvert år. Det ventes derfor at signaturen vil spres ut til danskene i løpet av kort tid.

- Med den elektroniske underskrift får borgerne muligheten til å kommunisere med blant annet offentlige myndigheter om spørsmål og saker som i dag krever innsendelse av underskrevne papirdokumenter. Den valgte løsning er åpen, slik at private virksomheter også med fordel kan benytte seg av den offentlige signatur, for eksempel til fortrolig kommunikasjon og e-handel, sier den danske vitenskapsminister, Helge Sander, i en pressemelding.

Det danske Vitenskapsministeriet gjør likevel noen unntak i forbindelse med den digitale bølgen.

. Vi vil fortsatt be om personlig oppmøte på rådhuset hvis man ønsker en borgerlig vielse, sier Sander.

Her kan du lese hele pressemeldingen fra det danske Vitenskapsministeriet


En begrensning i utbredelsespotensialet finnes det også. Løsningen støtter foreløpig kun brukere av Microsoft Corporation Windows. Men Vitenskapsministeriet krever at den elektroniske signaturen også blir tilgjengelig for andre plattformer, inkludert de basert på åpen kildekode. TDC skal oppfylle dette kravet med en generell Java-utgave av signaturen som skal være klar til 1. mai i år. Men TDC håper å kunne lokke til seg folk fra åpen kildekodemiljøet for å videreutvikle denne løsningen.

- Rent praktisk vil vi starte et åpen-kildekode-initiativ og stille et miljø til rådighet, hvor programmerere kan videreutvikle løsningen, sier Morten Storm Petersen, avdelingsleder ved TDC Internet.

Med mindre miljøet for åpen kildekode bidrar, vil dette, ifølge Comon.dk bety, at det kun vil være Windows-brukerne som få en skreddersydd utgave til deres plattform. Alle andre må nøye seg med en generisk løsning som er begrenset av Java-språkets funksjonalitet.

Til toppen