Dansk dom opptakt til storstilt jakt på pirater

En dansk rett har kjent en forhandler av blanke smartkort og brennere skyldig i piratvirksomhet overfor TV-kanaler. Kundelistene utgjør bevismateriele

En dansk rett har kjent en forhandler av blanke smartkort og brennere skyldig i piratvirksomhet overfor TV-kanaler. Kundelistene utgjør bevismateriele

Antipiratorganisasjonen STOP Nordic (Scandinavian Tv Organisations against Piracys) har igjen vært å krigsstien og vant denne uken en stor sak mot en dansk forhandler av smartkort.

    Les også:

Ifølge pressemeldingen fra STOP har organisasjonen fokusert på denne ene forhandleren i mer enn ett år. Forhandleren skal ha solgt 2,7 millioner blanke programkort over en treårsperiode, primært til Europa.

Mange forhandlere av blanke smartkort forteller at kortene anvendes til låsesystemer, men det tror ikke STOP noe på. Organisasjonens oppfatning har hele tiden vært at hensikten kun er å bruke kortene som piratkort til TV-kanaler.

STOP ser på dommen i Vestre Landsret som en bekreftelse på dette og på at blanke kort er omfattet av den danske Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed §91.

- Dette en en meget prinsipiell dom og den første av sitt slag i Danmark, sier David Würgler, direktør i STOP, i en pressemelding.

- Vi er derfor meget glade for at Landsretten bekrefter at salget av blanke programkort utelukkende må anses å ha til formål å fungere som piratkort for betal-TV. Gjennom årene har betal-TV-bransjen tapt store millionbeløp som følge av bruken av uautoriserte kort, og det er ganske urimelig. Det gleder oss stort at Landsretten er enig med oss i dette, sier Würgler.

Også administrerende direktør for Canal Digital Norge, Svein Erik Davidsen, uttrykker tilfredshet med dommen. Han mener at dommen er av stor betydning, også for de som distribuerer TV i Norge.

I neste skritt i saken mot den danske forhandleren skal domstolen blant annet ta stilling til størrelsen på erstatningskrav. STOP mener at selv om saken erstatningsrettslig er komplisert, kan det på nåværende tidspunkt slås fast at det vil bli reist erstatningskrav i millionklassen.

Ifølge STOP danner bevismaterialet i denne saken også grunnlag for en rekke kommende saker som venter på å bli behandlet.

- Det er blant annet fakturaer til en lang rekke firmaer og privatpersoner som har kjøpt blanke kort. Samtlige av disse firmaene og privatpersonene kan nå forvente et rettslig etterspill, sier Würgler.

Bevismaterialet fra denne saken har ifølge STOP allerede medvirket til en dom mot et svensk firma. Firmaet blev idømt en betinget bot på 400.000 svenske kroner samt saksomkostninger til STOP på over 180.000 kroner.

Til toppen