Dansk grunnforskning skal bane vei for et grønnere internett

Dansk grunnforskning skal bane vei for et grønnere internett
Niels-Kristian Hersoug (t h) er prosjektleder på Incom-prosjektet, som utvikler teknologier til et grønnere internett. Her er han sammen med professor Leif Katsuo Oxenløwe fra DTU Fotonik. Foto: DTU

Et treårig samarbeidsprosjekt mellom danske bedrifter og universiteter skal nå markedsmodne en rekke forskjellige teknologier som har blitt utviklet i grunnforskningsregi – blant annet fiberoptikk og Internet of Things (IoT).