Dansk modell for norsk digitalisering

Norge vil lære av Danmark som er rangert blant de fremste i verden på modernisering av offentlig sektor.

Norge vil lære av Danmark som er rangert blant de fremste i verden på modernisering av offentlig sektor.

I går var Danmark invitert til nytenkningskonferansen: Modernisering og digitalisering av offentlig sektor.

Accenture har framhevet Canada, Storbritannia og Danmark som de ledende e-government nasjonene. Danmark står som nummer fem på Accentures liste over 22 lands prestasjoner innen e-government. Norge kom på 17. plass.

Tall fra Danmark viser innsparingspotensial på 20 milliarder danske kroner ved automatisering og effektivisering av offentlig sektor. Tallene er basert på en investering på tre milliarder kroner.

Til sammenligning har Norge fått bevilget åtte millioner kroner i Statens budsjett til borgerportalen som lanseres 1. juli neste år.

Danmark har spesielt lykkes godt på effektivisering av hjemmehjelptjenesten med digitale tjenester.

Nå skal Norge lærer av Danmark. Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer frykter ikke at 15 danske IT-bedrifter skal inn og ta oppdrag når norsk offentlig sektor skal omstilles.

Han mener tvert imot at det er et godt tegn at danskene satser i Norge, fordi det vil skjerpe konkurransen og gi lavere priser.

IKT-Norge sjef Per Morten Hoff som arrangerte konferansen, mener Norge sitter på topp innen ekspertise, men at vi må bli flinkere til å kommersialisere og eksportere. Her har vi mye å lære av danskene.

Norge har spesielt utmerket seg på bedriftenes innrapporteringsystem til offentlig sektor gjennom Altinn, som et av verdens beste skattesystemer. Dette er en tjeneste som egner seg til videre kommersialisering.

- Danskene er tradisjonelt bedre kremmere enn nordmenn og flinkere til å bryte inn i nye markeder. Vi har mye å lære her, framholder Hoff.

Til toppen