Dansk OOXML-utvalg dypt splittet

Godkjennelsen gikk for raskt, erkjenner nestsjefen i Dansk Standard.

Dansk OOXML-utvalg dypt splittet

Godkjennelsen gikk for raskt, erkjenner nestsjefen i Dansk Standard.

Kampen om godkjennelse av Microsofts dokumentformat Office Open XML (OOXML) som en åpen standard har skapt bitre fronter. Nå kommer det frem at også Danmarks standpunkt var kontroversielt.

- Dansk Standard burde ikke anbefalt et ja til ISO-godkjenning av Microsofts OOXML-format i slutten av mars.

Det sier tre av medlemmene i Dansk Standards tekniske utvalg til dansk Computerworld i dag, og bryter samtidig utvalgets interne avtale om taushetsplikt.

Den danske avisen skal ha vært i kontakt med over 20 av de 25 medlemmene som utgjør Dansk Standards OOXML-utvalg.

Knapt halvparten av utvalget undrer seg over avgjørelsen.

- Det var en massiv motstand i utvalget mot å anbefale OOXML som ISO-standard, sier professor Henrik Madsen fra Danmarks Tekniske Universitet til CW, og fortsetter:

- Jeg var rystet da jeg hørte avgjørelsen fra Dansk Standard.

Opprinnelig stemte danskene, i likhet med Norge, "nei, med kommentarer" ved den første avstemningen i september 2007.

Senere endret de stemmen til ja, til tross for at utvalget skal ha vært rykende uenige. Begrunnelsen var at de danske kommentarene ble vedtatt som endringer i standarden.

Nå erkjenner Dansk Standard at prosessen med godkjennelse av OOXML-standarden har vært noe forhastet.

- Det ville ha gavnet prosessen hvis ISO-reglene hadde gitt oss bedre tid, sier Jesper Jerland, visedirektør i Dansk Standard, til CW.

Jerland sier videre at ISO nå må evaluere prosessen, og vurdere om det i fremtiden kan gis mulighet for en mellomløsning, slik at man ikke blir tvunget til å velge enten langsomme eller hurtige avgjørelser.

På den bakgrunn etterlyser han nye regler i regi av ISO.

Visedirektøren avfeier imidlertid kritikken mot det danske ja, fordi det tross alt var enighet i utvalget om at de danske kommentarene var imøtekommet i Geneve. Samtidig understreker han at delegasjonen som danske sendte hadde et klart mandat til å ta en beslutning.

- Det var uenighet i utvalget om hva man skulle stemme. Men beslutningen om et ja er tatt på bakgrunn av innstillingen, som vi har mottatt fra utvalget, med hensyn til at alle de danske kommentarene er vedtatt som endringer til standarden, sier Jerlang til den danske avisen.

    Les også:

Til toppen