RESULTATERFINANS

Dansk prinsippavgjørelse på mobiltelefoni

Danske Telemyndigheter har kommet med uttalelser om forholdet mellom de ulike teleaktørene, som gir meget god støtte til NetSystem i konflikten med Sonofon i Danmark. Overført til norske forhold ville uttalelsen slått bunnen ut av Telenor Mobils hovedargument i den tilsvarende konflikten med NetSystem i Norge.

Jørgen Christiansen
11. aug. 1998 - 18:18

NetSystem jobber med etableringen av et pan-nordisk teleselskap som vil tilby både fastlinje- og mobiltelefoni. I den prosessen er selskapet i forhandlinger med de etablerte aktørene på samtrafikk og tilgang til de etablerte nettene.

I Danmark har NetSystem og Sonofon kommet i den samme konflikten som har oppstått mellom Telenor Mobil og NetSystem i Norge (se relaterte saker for bakgrunn).

Felles for de to konfliktene er at mobiloperatørene ikke vil gi NetSystem anledning til å utstede SIM-kort (de elektroniske abonnementskortene som identifiserer mobil-abonnenten i telenettet) som kan benyttes i deres nett.

Et sentralt poeng for både Sonofon og Telenor Mobil har vært at slik tilgang vil være identisk med såkalt "nasjonal roaming". Dette er den typen trafikk mellom de ulike nettene som vi kjenner fra konsesjonstildelingen på GSM-1800, hvor NetCom og Telenor Mobil ble pålagt Nasjonal Roaming med den tredje aktøren (som skal være Telia).

De to selskapene har argumentert for at dersom den tilgangen som NetSystem ber om er identisk med nasjonal roaming, så vil det være logisk å slutte at selskapene heller ikke har plikt til å gi selskapet tilgang til mobil-nettene.

I en rapport fra onsdag 5. august har den danske Telestyrelsen (tilsvarer Post- og Teletilsynet i Norge) uttalt seg om skillet mellom roaming og samtrafikk*, på en slik måte at NetSystems anmodning blir å se på som samtrafikk.

- Det er riktig at denne uttalelsen medfører at vi ser på NetSystems anmodning som samtrafikk, og ikke som roaming forteller Peter Møller Nielsen i Telestyrelsen.

Både i Danmark og Norge har myndighetene uttalt at de eksisterende mobilaktørene har "sterk markedsstilling" og at de dermed er pålagt å tilby samtrafikk på kommersielle og ikke-diskriminerende vilkår.

* Dette er den aktuelle formuleringen:
"Som udgangspunkt er der tale om roaming, når en mobilabonnent hos en operatør bevæger sig ud af sit eget mobilnet (hjemmenet) og besøger et andet mobilnet hos en anden operatør. Derved lejer den besøgende abonnents operatør kapacitet og funktionalitet hos den besøgte operatørs hjemmenet. Der er derved tale om leje af en serviceydelse (roamingydelsen).

Der er derimod tale om samtrafik i de tilfælde, hvor den roamende abonnents trafik skal sendes videre til - eller modtages fra - andre net, herunder den roamende abonnents hjemme-net.

Derfor er bestemmelser i en roamingaftale vedrørende udveksling af trafik via en grænsefla-de mellem to net at betragte som samtrafikbestemmelser, hvilket betyder, at priser og vilkår for sådanne ydelser må følge offentlighedsbestemmelserne i samtrafikloven."

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.