Dansk protest mot OOXML-behandlingen

ISO har mottatt enda en protest mot sertifiseringsforløpet av Microsofts OOXML-format.

Dansk protest mot OOXML-behandlingen

ISO har mottatt enda en protest mot sertifiseringsforløpet av Microsofts OOXML-format.

Foreningen for Open Source Leverandører i Danmark (OSL) har innlevert en formell klage til ISOs visepresident, Jacob Holmblad, som også sitter som administrerende direktør i Dansk Standard. Dette skriver Computerworld.dk. Klagen gjelder Dansk Standards håndtering av veiledningen fra det tekniske utvalget, som skulle gi Dansk Standard råd om en eventuell godkjennelse av Microsoft-formatet OOXML som ISO-standard.

Klagen er rettet til Holmblad i egenskap av hans ISO-stilling.

Det er tre hovedpunkter i klagen fra OSL. OSL mener det aldri var noen enighet i utvalget om at de danske kravene var blitt oppfylt. Dernest mener foreningen at den egne fem punkter, som ble kunngjort i et brev i mars i år, fortsatt ikke er løst.

Det siste punktet går ut på at spesifikasjonen fortsatt ikke foreligger, slik at man kan forvisse seg om at endringsforslagene faktisk er innarbeidet.

Hele brevet er fra OSL er tilgjengelig her.

Tidligere har representanter for tre andre land, India, Brasil og Sør-Afrika, levert inn klager på behandlingen av OOXML eller anket avgjørelsen.

    Les også:

Til toppen