Dansk teleavtale gir rå kobber

Seks danske teleoperatører har inngått avtale med Tele Danmark om den prisen selskapene skal betale for å få tilgang til Tele Danmarks aksessnett eller "rå kobber".

Seks danske teleoperatører har inngått avtale med Tele Danmark om den prisen selskapene skal betale for å få tilgang til Tele Danmarks aksessnett eller "rå kobber".

Resultatet vil gjøre det mulig med en reell konkurranse i telesektoren og vil kunne danne grunnlag for lavere priser og levering av nye tjenester, heter det i en pressemelding fra Telekommunikationsindustrien i Danmark.

Selskapene som har signert avtalen er Tele Danmark, Sonofon, Telia, TelePassport, Interoute og RSL Com.

Avtalen regulerer prisene for hva selskapene skal betale Tele Danmark for ulike tjenester knyttet til aksess-tjenesten. Men noen priser blir ikke offentliggjort.

Tele 2 og Mobilix har tidligere brutt forhandlingene, men avtalen åpner for at også disse to selskapene skal kunne slutte seg til. Mobilix administrerende direktør, Monique Moullé-Zetterström, har tidligere uttalt at Tele Danmark tolker loven til egen fordel og slik at en hindrer konkurransen i telemarkedet. Mobilix har bedt Telestyrelsen overta forhandlingene, etter at selskapet selv kastet kortene for to uker siden etter åtte måneders forhandlinger sammen med Sonofon, Tele2, TelePassport og Telia.

Til toppen